Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.1.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Gabriela Mullerová, vedoucí oddělení místních poplatků, EO
Mgr. Eliška Majorová, právník, odbor právní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 4. 2020

Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu změny obecně závazné vyhlášky za užívání veřejného prostranství


 
2

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu