Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.2.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 4. 2020

Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

revokuje bod 21 usnesení ZMO ze dne 9.3.2020 s názvem Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc


 
3

schvaluje poskytnutí individuálních dotací na památky dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce


 
5

ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy

T: ihned

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu