Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.1.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Majer Michal, Mgr. Bc.
Plachá Helena, Mgr.
Dokoupilová Jana, Mgr. Ing.
Hélová Marcela, Ing.
Štěpánek Adam, Mgr.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 4. 2020

Dotace odboru sociálních věcí včetně dotací z programu společensko-prospěšných aktivit

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 1 – 4 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 5 - 8 důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 5 - 8 důvodové zprávy ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv


 
5

nevyhovuje žádostem žadatelů dle příloh č. 5 - 8 důvodové zprávy


 


Přílohy:
příloha: Příloha č 1 RMO Poskytnutí dotací soc oblast - žádosti do 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 2 RMO Poskytnutí dotací - Sociální služby - žádosti do 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 3 RMO Poskytnutí dotací - Program_prevence_kriminality - žádosti do 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 4 RMO Poskytnutí dotací - Program spol prospěšných projektů - žádosti do 50 000 Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 5 Návrh na poskytnutí dotací soc oblast - žádosti nad 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 6 Návrh na poskytnutí dotací - Sociální služby - žádosti nad 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 7 Návrh na poskytnutí dotací - Pgm_prev_kriminality - žádosti nad 50 000 Kč - úspory
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č 8 Návrh na poskytnutí dotací - Pgm spol prospěšných projektů - žádosti nad 50 000 Kč
(tabulkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu