Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS
Mgr. Adam Štěpánek, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 4. 2020

Dotace z rozpočtu SMOl

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu


 
2

revokuje bod 8 části 1, 2, 3, 5 a 6 usnesení ZMO ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020


 
3

schvaluje poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle příloh č. 17, 22, 23, 24 upravené důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 17, 22, 23, 24 upravené důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv


 
5

schvaluje prodloužení termínu pro vyhodnocení ostatních žádostí o dotaci nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 ve vyhlášených dotačních programech do 25. 5. 2020


 
6

ukládá RMO předložit vyhodnocení ostatních žádostí nad 50 tis. Kč na jednání ZMO 8.6.2020, včetně jejich finančního krytí

T: 8. 6. 2020

O: Rada města Olomouce
Přílohy:
příloha: Příloha_č._10_Dotace_v_oblasti_zahraniční_aktivity_s_důrazem_na_partnerská_města_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha_č._11_Dotace_v_oblasti_cestovního_ruchu__do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._12_Dotace_IC_-_Průvod.služby_do__50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._13_Programová_dotace_v_oblasti_sportu_-_sportovní_akce_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._14_Programová_dotace_v_oblasti_sportu_-_celoroční_činnost_2020_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._15_Programová_dotace_v_ob._sportu_-_zab._vrchol._sportu_dětí_a_mládeže_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._1-6_Dotace_v_oblasti_kultuty_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._16_Program._dotace_v_oblasti_sportu_-_pořízení,_zhodnocení_inv._majetku_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._17_Dotace_v_oblasti_kultury_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._18_Podpora_využití_volného_času_dětí_a_mládeže_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._19_Dotace_v_oblasti_cestovního_ruchu_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._20_IC_-_Průvodcovské_služby__IC_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._21_Programové_dotace_v_oblasti_sportu_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._22_Programové_dotace_v_oblasti_sportu_-_celoroční_činnost_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._23_Program._dotace_oblast_sport_-_zabezp._vrchol._sportu_dětí_a_mlád._nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._24_Program._dotace_oblast_sport_-_pořízení,_zhodnocení_inv._majetku_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._25_Dotace_v_oblasti_Podpora_aktivit_realizovaných_vysokými_školami_nad_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._7_Dotace_v_oblasti_tvorba_a_ochrana_živ.prostř._do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._8_Dotace_v_oblasti_Podpora_vých._vzd._aktivit_pro_děti_a_žáky_MŠ_a_ZŠ_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha_č._9_Dotace_v_oblasti_využití_volného_času_dětí_a_mládeže_do_50_tis._Kč
(tabulkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu