Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

2.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 4. 2020

Rozpočtové změny 2020 + Dodatek č. 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 část A, B a C včetně dodatku č. 1


 
2

schvaluje důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část B a C včetně dodatku č. 1


 
3

schvaluje rozšíření závazných ukazatelů (s účinností od 12. března 2020 - vyhlášení pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav do konání nejbližšího jednání ZMO dne 8. 6. 2020) rozpočtu SMOl na rok 2020 takto: Rozpočtové změny všech výdajů souvisejících se zajištěním bezpečnostních opatření pro ochranu před nákazou COVID-19 jsou v kompetenci schvalování Rady města Olomouce do celkové výše 50 milionů a v souladu s ustanovením § 16, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu