Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

18.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Zpracoval: Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
Mgr. Milan Feranec, člen rady města
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Zimní stadion - HC Olomouc s.r.o.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

souhlasí s postupem navrženým v důvodové zprávě


 
3

souhlasí se záměrem řešení užívání areálu Zimního stadionu prostřednictvím nájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy


 
4

souhlasí s dohodou o narovnání s HC Olomouc s.r.o.


 
5

ukládá věcně příslušnému náměstkovi uzavřít tuto dohodu do 31.12.2019 s účinností k 1.1.2020

T: leden 2020

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora


6

ukládá věcně příslušnému náměstkovi připravit transparentní výběr nájemce Zimního stadionu

T: leden 2020

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu