Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

8.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Příprava rozpočtu a investiční plán

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu včetně přílohy


 
2

schvaluje zařazení investic dle DZ a způsob jejich krytí do návrhu rozpočtu SMOl na r. 2020 včetně příloh


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu