Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje darování části pozemku parc. č. 42/1 orná půda (dle GP pozemek parc. č. 42/14) o výměře 11 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví statutárního města Olomouce,


 
3

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 700/15 (dle GP pozemek parc. č. 700/57) o výměře 1122 m2, orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci za pozemek parc. č. 700/14, orná půda o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s doplatkem cenového rozdílu ze strany statutárního města Olomouce ve výši 5.700,- Kč,


 
4

schvaluje budoucí darování částí pozemků parc. č. 294/1 o výměře cca 5 m2 a parc. č. 294/2 o výměře cca 30 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle situačního zákresu ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc,


 
5

schvaluje směnu částí pozemků parc. č. 420/4 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o výměře 530 m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/144) ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 420/5 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc o výměře 530 m2 (dle GP pozemek parc. č. 420/145) ve vlastnictví XXXXX, s cenovým doplatkem ze strany statutárního města Olomouce ve výši 80.000 Kč,


 
6

schvaluje koupi části pozemku parc. č. 420/6, orná půda, k.ú. Neředín, obec Olomouc (dle GP pozemek parc. č. 420/143) ve vlastnictví pana XXXXX v rozsahu záboru 704 m2 za cenu 403.776 Kč,


 
7

schvaluje budoucí koupi části pozemku parc. č. 631/362 orná půda v k.ú. Černovír, obec Olomouc, o výměře cca 250 m2 ve vlastnictví paní XXXXX dle GP vyhotoveného po dokončení realizace stavby a za cenu obvyklou dle znaleckého posudku.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu