Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Dotace z rozpočtu SMOl

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 - 6 důvodové zprávy – část A


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle upravených příloh č. 7 - 12 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh č. 7 - 12 důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv


 
5

nevyhovuje  žádostem žadatelů dle upravených příloh č. 8, 11 a 12 důvodové zprávy - část B


 


Přílohy:
příloha: Příloha č. 1 - Podpora společensko-prospěšných projektů - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 10 - Podpora společensko-prospěšných projektů - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 11 - Individuální žádosti v sociální oblasti - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 12 - Individuální dotace v oblasti kultury - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 2 - Individuální dotace v oblasti školství - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 3 - Program Prevence kriminality - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 4 - Podpora společensko-prospěšných projektů - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 5 - Individuální žádosti v sociální oblasti - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 6 - Individuální dotace v oblasti kultury - dotace do 50.tis
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 7 - Podpora společensko-prospěšných projektů - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 8 - Individuální dotace v oblasti školství - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 9 - Program Prevence kriminality - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu