Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

16.

Předkládá: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Hana Fantová
Bc. Iveta Palkovičová
Mgr. et Bc. Monika Žáčková, DiS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Změna účelu využití dotace SMOl

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje změnu účelu využití dotace SMOl dle důvodové zprávy


 
3

ukládá informovat žadatele o přijatém usnesení

T: 4. 11. 2019

O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu