Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.2.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová, Mgr. Adam Štěpánek

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Individuální dotace na památky

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuálních dotací na památky na základě žádostí o dotaci dle přílohy č.1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ve znění dle příloh č.2 - 6 důvodové zprávy


 
4

ukládá náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít veřejnoprávní smlouvy ve znění dle přílohy č.2 - 6 důvodové zprávy

T: ihned

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu