Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

8.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Ing. Žaláková, odbor strategie a řízení
Mgr. Vrtalová, vedoucí právního odboru
Mgr. Štěpánek, právní odboru

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Protipovodňová opatření II.B etapa - Smlouva o poskytnutí dotace na poplatek

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“


 
3

ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“

T: květen 2019

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu