Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova – pořízení změny č. I.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje v souladu s §72 odst. 2 a odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P. Pavlova zkráceným postupem, jejímž obsahem je prověření zvýšení max. podlažnosti nových staveb na pozemcích v ploše OV8, za podmínky uzavření dohody o úhradě nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu a následné úhrady nákladů do 30 dnů ode dne zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města Olomouce


 
3

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P. Pavlova

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu