Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS
Mgr. Adam Štěpánek, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 26. 4. 2019

Dotace z rozpočtu SMOl + dodatek č. 1 a dodatek č. 2

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 1 – 4 důvodové zprávy – část A, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 dle příloh č. 5 - 6 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh č. 5 - 6 důvodové zprávy - část B ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2


 
5

nevyhovuje žádosti žadateli dle přílohy č. 5 důvodové zprávy - část B


 


Přílohy:
příloha: Dodatek č. 1 k bodu č. 6 - dotace z rozpočtu r. 2019
(stránkový dokument)
příloha: Dodatek č. 2, bod č. 6
(stránkový dokument)
příloha: Příloha č. 01 - Program zahran. aktivity s důrazem na partner. města - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 02 - Program individ. dot. v oblasti cest. ruchu 2019 - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 03 - Program individuální dotace v oblasti kultury - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 04 - Program ochrana obyvatel - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 05 - Program individ. dot. v oblasti cest. ruchu 2019 - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 06 - Program ochrana obyvatel - dotace nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - Program individ. dotace v obl. školství - do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 1 k dodatku č.1 - Program sociální služby roku 2019 - dotace do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 2 k dodatku č. 1 - Program sociální služby roku 2019 - dotací nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 2 k dodatku č. 2 - Program individ. dotace v obl. kultury - do 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)
příloha: Příloha č. 3 k dodatku č. 2 - Program individ. dotace v obl. školství - nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument - Open XML)
příloha: Příloha č. 4 k dodatku č. 2 - Program individ. dotace v obl. kultury - nad 50 tis. Kč
(tabulkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
dočasně neobsluhován.

Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu