Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Večeř Jan, Bc.
oddělení personální a právní
odbor správních činností
odbor vnějších vztahů a informací

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 5. 11. 2018

Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Olomouce a odměňování za funkce předsedů a členů výborů ZMO a předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

stanovuje výši měsíčních odměn a výši paušální náhrady ušlého výdělku pro neuvolněné členy ZMO, výši měsíčních odměn členů výborů ZMO, předsedů a členů komisí RMO a Komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy ZMO a výši příspěvku na úpravu zevnějšku oddávajících a KPOZ ve stejné výši stanovené zastupitelstvem od 1. 1. 2018 dle předložené důvodové zprávy s účinností od 5. 11. 2018


 
3

zřizuje pracovní skupinu k návrhu odměňování dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. ve složení:

Mgr. Filip Žáček, PaedDr. Miroslav Skácel, Mgr. Matouš Pelikán, Ing. Stanislav Flek, Mgr. Miloslav Tichý, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Ing. arch. Pavel Grasse, Mgr. Marek Zelenka, LL.M., Ing. Martin Jirotka.


 
4

ukládá tajemníkovi MMOl předložit návrh odměňování dle závěrů pracovní skupiny.

T: 14. 12. 2018

O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu