Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

5.

Předkládá: členové zastupitelstva města za koalici
Zpracoval: odbor kancelář primátora

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 5. 11. 2018

Volba členů Rady města Olomouce

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 5. 11. 2018 primátorem města Olomouce

 

Mgr. Miroslava Žbánka, MPA

s kompetencemi:

kancelář primátora, interní audit a kontrola, útvar hlavního architekta, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek a Městská policie Olomouc


 
2

zvolilo dnem 5. 11. 2018 náměstky primátora města Olomouce a určilo jejich kompetence:

 

JUDr. Martin Major, MBA (ODS)

s kompetencemi:

investice, doprava a územní plánování, ochrana obyvatel

 

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

s kompetencemi:

Smart City a informační technologie, dotační projekty včetně ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, Městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce

 

Mgr. Pavel Hekela (spOLečně)

s kompetencemi:

kultura, městská zeleň a odpadové hospodářství, komise městských částí a detašovaných pracovišť, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc

 

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO 2011)

s kompetencemi:

školství a využití volného času, vnější vztahy zahrnující zahraniční kontakty a partnerská města, spolupráce města s organizacemi, institucemi a svazy, Knihovna města Olomouce

 

Mgr. Markéta Záleská (ODS)

s kompetencemi:

cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, Zoologická zahrada Olomouc

 

Eva Kolářová (ANO 2011)

s kompetencemi:

ekonomika, sociální služby a věci


 
3

určilo v souladu s ust. § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupování primátora města takto:

 

a) JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora

 

b) pořadí zastupování dalšími náměstky:

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Mgr. Pavel Hekela (spOLečně)

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO 2011)

Mgr. Markéta Záleská (ODS)

Eva Kolářová (ANO 2011)


 
4

zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 5. 11. 2018 neuvolněnými členy Rady města Olomouce:

 

Mgr. Miloslava Tichého (ANO 2011)

Mgr. Milana Ferance (ANO 2011)

RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. (ODS)

RNDr. Ladislava Šnevajse (KDU-ČSL)


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu