Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Hana Filáková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,

 
2schvaluje koupi části pozemku parc.č. 78/24 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle přiloženého geometrického plánu, která je v podílovém spoluvlastnictví Pavlíny Staňkové, Jaroslava Řezáče a Marie Řezáčové za kupní cenu ve výši 3 220,- Kč,

 
3schvaluje budoucí darování částí pozemků parc.č. 1028/19 o rozsahu cca 9 m2, parc.č. 1028/20 o rozsahu cca 2 m2, parc.č. 1026/21 o rozsahu cca 10 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle situačního nákresu, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,

 
4schvaluje převod projektových dokumentací a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci investičních akcí „Lesní cesta Berounka“ a „Lesní cesta Okružní“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“),

 
5neschvaluje požadované kupní ceny za m2 jednotlivých vlastníků uvedené v důvodové zprávě,

 
6schvaluje navržený postup dle důvodové zprávy.

 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu