Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

7.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Zpracoval: JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora, člen představenstva SK Sigma Olomouc, a.s.
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát, místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc, a.s.
SK Sigma Olomouc, a.s.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr nabytí Androva stadionu

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

 
2schvaluje záměr nabytí souboru nemovitých věcí, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy
 
3ukládá zástupcům RMO jednat o ekonomicky nejvýhodnějších parametrech nabytí souboru nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy

T: zasedání ZMO

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora; Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města; Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora; Petřík Miroslav, Bc., MBA, člen rady města


4ukládá RMO předložit na jednání ZMO, kde se bude schvalovat nabytí souboru nemovitostí, provozní model nakládání s majetkem, nabytým od společností SK Sigma Olomouc, a.s. a SK Olomouc Sigma MŽ, z.s.

T: zasedání ZMO

O: Rada města Olomouce
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu