Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

13.

Předkládá: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Dodatky smluv - víceleté financování

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

 
2schvaluje Dodatky smluv víceletého financování dle důvodové zprávy

 
3ukládá uzavřít Dodatky smluv k víceletému financování

T: prosinec 2017

O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu