Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Jaroslava Kotelenská, vedoucí odd. rozpočtu FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Rozpočtové změny roku 2017

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 část A, část B a část C včetně všech příloh
 
2schvaluje důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část B
 
3schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle přílohy č. 2 a č. 4 důvodové zprávy - část C a z toho vyplývající rozpočtové změny

 
4schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č. 2 a č. 4 důvodové zprávy – část C

 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu