Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

16.

Předkládá: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Eva Vrtalová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

 
2volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Ivo Pospíšila pro funkční období 2017 – 2021.
 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu