Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jiří Hradil, odd. místních poplatků, ekonomický odbor

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 
2schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu