Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Karin Kuklová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 11. 2017

Pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

 
2schvaluje v souladu s § 55 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc včetně jejího obsahu
 
3určuje RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
4ukládá odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc

T: dle důvodové zprávy

O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu