Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 5. 6. 2023

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5. Rozpočtové změny roku 2023
6. Návrh závěrečného účtu SMOl za rok 2022
7. Účetní závěrka k 31. 12. 2022
8. Dotace z rozpočtu SMOl
9. Individuální dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu
10. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2023
11. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávky
12. Městská policie - žádost o prominutí smluvní pokuty
13. Hospodaření fondu mobility za rok 2022
14. Srovnávací analýza efektivnosti nákladů Multifunkční haly Olomouc
15. Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. – Projekt převodu jmění na akcionáře
16. Změna prohlášení vlastníka - restaurace Gól
17. Vize budoucího fungování Moravského divadla a Moravské filharmonie- varianty postupu
18. Petice proti záměru sloučení kulturních institucí MDO a MFO
19. Návrh na změnu ÚPO – informace o odmítnutí
20. Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - pořízení změny č. II
22. Schválení Programového rámce IROP ITI Olomoucké aglomerace
23. Hřbitovy města Olomouce - Dodatek č. 2/2023 k Zřizovací listině
24. Aktualizace zřizovacích listin JPO SMOl
25. Fond mobility – úprava statutu
26. Fond pomoci olomouckým dětem - změna Statutu Fondu
27. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
28. Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce
29. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
30. Pojmenování nábřeží
31. Poskytnutí darů v sociální oblasti
32. Prevence kriminality - změny v dotacích pro P-centrum, spolek
33. Vodohospodářská společnost, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
34. Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
35. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
36. Informace o činnosti kontrolního výboru
37. Změna ve složení kontrolního výboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon