Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 1. 11. 2021

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1.1. Změna ve složení ZMO1
1.2. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
2. Kontrola usnesení ZMO3
3. Majetkoprávní záležitosti + Dodatek č. 14
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic5
5. Rozpočtové změny roku 20216
6. Dotace z rozpočtu SMOl 7
7. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství8
9. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávky9
10. Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem“10
11. Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem11
12. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem12
13. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem13
14. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) 14
15. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 3315
16. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje16
17. SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční dotace17
18. Individuální dotace - HC Olomouc s. r. o.18
21. Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti19

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu