Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 1. 11. 2021

BodNázev bodu zasedání
1.1. Změna ve složení ZMO
1.2. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5. Rozpočtové změny roku 2021
6. Dotace z rozpočtu SMOl
7. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
9. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávky
10. Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je Statutární město Olomouc jediným akcionářem“
11. Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
12. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
13. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
14. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
15. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33
16. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
17. SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční dotace
18. Individuální dotace - HC Olomouc s. r. o.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu