Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 6. 2021

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Rozpočtové změny roku 20215
6. Návrh závěrečného účtu za rok 20206
7. Účetní závěrka k 31.12.20207
8. EIB - revize/konverze úrokové sazby8
9. Dotace z rozpočtu SMOl 9
10. Úprava regulačního plánu MPR Olomouc10
10.1. Regulační plán RP-08 Kosmonautů - změna č. I - pořízení11
11. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 14/2020, o místním poplatku z pobytu12
12. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství13
13. Obecně zavázaná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu14
14. Změna č. 10 a 11 Strategie ITI Olomoucké aglomerace15
15. Protipovodňová opatření IV.etapa - informace o postupu16
16. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 202117
17. Individuální dotace v oblasti kultury18
18. SK Chválkovice - individuální dotace19
19. České dědictví UNESCO20
20. Pojmenování ulic21
21. Přísedící Okresního soudu v Olomouci22
22. Reporting a informace o městských příspěvkových organizacích , kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) 23
23. Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)24
24. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem25
25. Informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem26
26. Analýza provozování VHI města po roce 203027
27. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev28
28. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti29
29. OLTERM & TD Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti30
30. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti31
31. Sluňákov-centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMOl32
32. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje33
33. Závěrečná zpráva COVID-19 za období 2020/202134

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu