Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 3. 2021

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1.1. Schválení ad hoc jednacího řádu pro zasedání ZMO dne 8.3.20211
1.2. Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
1.3. Jednací řád ZMO - návrh na úpravu3
2. Kontrola usnesení ZMO4
3. Majetkoprávní záležitosti5
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic6
5. Rozpočtové změny roku 20207
6. Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 20208
7. Rozpočtové změny roku 20219
8. Dotace z rozpočtu SMOl 10
9. Změna č. II Územního plánu Olomouc - výběr varianty11
12. Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice - pořízení změny č. I12
13. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - změna č. I - pořízení13
14. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů14
15. Sušárna kalů na ČOV Olomouc15
16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace16
17. Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 202117
18. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny18
19. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny19
20. Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci20
21. Program Prevence kriminality21
22. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol22
23. OZV o školských obvodech mateřských škol, jejichž zřizovatelem je SMOl23
24. OZV o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je SMOl24
25. OZV o nočním klidu25
26. OZV, kterou se mění OZV č. 17/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek26
27. Individuální dotace - fotbalový klub SFK Nedvězí27
28. Cena města Olomouce 202028
29. Dílčí zpráva o činnosti krizového štábu SMOl29
31. Darování jednorázových obličejových roušek ohroženým skupinám osob30

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu