Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 3. 2020

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO + Dodatek č. 12
3. Majetkoprávní záležitosti 3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Rozpočtové změny roku 20195
6. Rozpočtové změny roku 20206
7. Rozpočtové změny roku 2020 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 20197
8. Dotace z rozpočtu SMOl + Dodatek č. 18
9. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů 9
10. Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova10
11. Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová ulice11
12. Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice12
13. Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace13
14. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny14
15. Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny15
16. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol16
17. Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem17
18. Program prevence kriminality18
19. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 18/2019, o nočním klidu19
20. Cena města Olomouce 201920
21. Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc21
22. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR22
23. Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 201923

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon