Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 12. 2019

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 20223
4. Majetkoprávní záležitosti4
5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic5
6. Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc 6
7. Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 17
8. Dotace z rozpočtu SMOl 8
9. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 9
10. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 202310
11. Smlouva o směnečném programu - Dodatek č. 111
12. Zimní stadion - majetkoprávní vztahy12
13. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek13
14. OZV č. 14/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14
15. OZV č. 15/2019 o místním poplatku ze psů15
16. OZV č. 16/2019 o místním poplatku z pobytu16
17. OZV č. 17/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného17
18. OZV o nočním klidu18
19. OZV o cenové mapě19
20. Regulační plán MPR Olomouc - úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X20
21. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská21
22. Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 22
23. Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, III. etapa23
24. Zavedení místní Agendy 2124
25. 5. komunitní plán sociálních služeb25
26. Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc26
27. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje27
28. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 2828
29. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny29
30. Přísedící Okresního soudu v Olomouci30
31. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev a změna v orgánech družstev Jiráskova, Jižní31
32. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 202032
34. Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc - vydání33

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu