Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 12. 2018

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 13
4. Regulační plán RP- 08 Kosmonautů – rozhodnutí o námitkách4
5. Regulační plán RP-08 Kosmonautů - vydání5
6. Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce-Dvořákova - vydání6
7. Regulační plán RP-17 Sídliště Povel - vydání7
8. Rezerva k obnově vodohospodářské infrastruktury8
9. Majetkoprávní záležitosti odboru investic9
10. Rozpočtové změny roku 201810
11. Návrh rozpočtu SMOl na rok 201911
12. EIB - revize/konverze úrokové sazby12
13. Obecně závazná vyhláška o cenové mapě13
14. Protipovodňová opatření IV. etapa – příprava akce a Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa14
15. Cyklostezka Bystročice-Nedvězí - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci15
16. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (na rok 2019)16
17. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 1117
18. Vystoupení SMOl ze zájmového sdružení právnických osob OK4Inovace18
19. Střední Morava- Sdružení cestovního ruchu - návrh zastoupení SMOl ve Sdružení19
20. Jednací řád ZMO20
21. Organizační záležitosti - odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Olomouce, odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO a příspěvek na úpravu zevnějšku21
22. Smlouva se členem ZMO22
23. Změny v akciových společnostech a příspěvkových organizacích23
23.1. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu spol. OLTERM & TD Olomouc, a.s.24
24. Přísedící Okresního soudu v Olomouci25
25. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - jmenování nového zástupce26

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu