Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 3. 2018

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
1.1. Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce2
2. Kontrola usnesení ZMO3
3. Majetkoprávní záležitosti4
4. Majetkoprávní záležitosti OI5
5. Rozpočtové změny roku 20176
6. Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 20177
7. Rozpočtové změny roku 20188
7.1. Sluňákov - předfinancování dotovaného projektu9
8. Dotace z rozpočtu SMOl 10
9. EIB - revize úrokové sazby11
10. Změna č. III Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách12
11. Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání13
12. Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc - určený zastupitel14
13. Strategický plán - implementační část15
15. Cyklodoprava – smlouva o spolupráci s obcí Bystročice16
16. Změna č. 1 a 2 Strategie ITI Olomoucké aglomerace17
17. Andrův stadion - převod majetku18
18. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace19
19. Program prevence kriminality na rok 201820
20. Přísedící Okresního soudu v Olomouci21
21. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017, o nočním klidu 22
22. Cena města a Počin roku 2017 23
23. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 201824
24. Pojmenování ulic25
25. Vlastivědné muzeum v Olomouci - schvalování veřejnoprávní smlouvy26
26. Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o bezúplatném převodu majetku27
27. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny28
28. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny29
29. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev30
30. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - dozorčí rada - jmenování nového člena31

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu