Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 12. 2017

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Finanční dar na zakoupení diagnostického přístroje pro Fakultní nemocnici Olomouc5
6. Rozpočtové změny roku 20176
7. Návrh rozpočtu SMOl na rok 20187
8. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 20188
9. Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách9
10. Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - vydání10
11. Regulační plán RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova - rozhodnutí o námitkách11
12. Regulační plán RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova - vydání 12
13. Změna č. VI Územního plánu Olomouce - návrh zadání 13
14. Strategický plán – analytická a návrhová část14
15. OZV o cenové mapě15
16. Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 202216
17. Aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci - 2017"17
18. České dědictví UNESCO18
19. Přísedící Okresního soudu v Olomouci19
20. Značení sloupů veřejného osvětlení - vyhodnocení20
21. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu21
22. Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny a Přílohy č. 122
23. Pojmenování - prodloužení ulice23
24. Organizační záležitosti24
25. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti25

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu