Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 20. 3. 2015

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
1. 1. On-line přenosy ze zasedání ZMO2
1. 2. Natáčení 30 minutového záznamu ze zasedání ZMO3
2. Kontrola usnesení ZMO4
3. Prezentace ME ve fotbale do 21 let 20155
4. Majetkoprávní záležitosti6
5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic7
6. Prevence kriminality8
7. Rozpočtové změny roku 20149
8. Rozpočtové změny roku 2015 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 201410
9. Rozpočtové změny roku 201511
9. 1. EIB - revize/konverze úrokové sazby12
10. Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací (vyjma školských zařízení)13
11. Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc14
12. Pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc15
13. Petice Neředínský horizont16
14. Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci, založení spolku - revokace usnesení17
15. Akciové společnosti - zastoupení18
15. 1. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS, a. s.19
16. Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví20
16. 1. 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí21
17. ITI Olomoucké aglomerace22
18. Závazek konečného příjemce - Výzva č. 57 a č. 5923
19. Program regenerace MPR24
20. Dodatek č.5 zřizovací listiny Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 1125
21. Jmenování nových členů do sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu26
22. Ceny města Olomouce za rok 201427
23. Pojmenování ulic28
24. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 201529
25. Přísedící Okresního soudu v Olomouci30

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu