Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 16. 12. 2003

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
2. Kontrola usnesení1
3. Rozpočtové změny roku 20032
4. Analýza sítě základních škol v Olomouci3
5. 1. Majetkoprávní záležitosti4
5. 2. Majetkoprávní záležitosti odboru investic5
5. 3. Zástavy za dotace na bytovou výstavbu6
6. Fond bytové výstavby7
7. Fond hospodářského rozvoje8
8. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích9
8. 1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů10
8. 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt11
8. 3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství12
8. 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného13
8. 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity14
8. 6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města15
8. 7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj16
8. 8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů17
9. Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček18
10. Fond rozvoje bydlení - novela vyhlášky19
11. Návrh rozpočtu Statutárního města Olomouce na rok 200420
12. Prodej domů21
13. Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol22
14. 1. Dodatky zřizovacích listin škol23
14. 2. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce24
15. Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce25
16. Návrh záměru vstupu statutárního města Olomouce do komanditní společnosti H.C.Car k.s.26
17. Informace o naplňování ÚPnSÚ - Pořízení změny ÚPnSÚ č. XII27
18. Pořízení změny č. I Regulačního plánu sídliště Povel Čtvrtky28
19. Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc - návrh29
20. Návrh zadání změny č. II RPn MPR Olomouc30
21. Příspěvek výrobnímu investorovi31
22. Program prevence kriminality - darovací smlouva s SK Sigma Olomouc32
23. Nové názvy ulic33
24. Změny ve složení přísedících soudu34
25. Zpráva kontrolního výboru35
26. Bytová družstva36
27. Delegování zástupce statutárního města Olomouce na valnou hromadu OLTERM &TD Olomouc, a.s.37
28. Různé38

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu