Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Blog zastupitelů » Léto budiž rozkopáno!

Léto budiž rozkopáno!

Léto budiž rozkopáno!

22. července 2020 (st)

Dobře si uvědomuji, že „někdy se to opravit musí“. Nežehrám proto na situaci, kdy se ve vrcholném létě a uprostřed turistická sezóny mění Olomouc ve slalom mezi staveništi. Za problém však považuji nekoncepční postup v (ne)plánování oprav, špatně nastavený vztah města a Technických služeb, nehospodárné nakládání s veřejným prostorem.

Minulé Olomoucké Listy přinesly informaci o tom, kolik už letos bylo utraceno za nové chodníky. Ta zpráva zněla jako pozitivní sdělení, jako chlouba města. Skutečně?

Realita je totiž často jiná: Od února řešíme na Komisi městské části (KMČ) Hejčín tzv. „chodníkovné“. Přijali jsme už jako smutný fakt, že za těch vyčleněných 150 tisíc korun opravíme zhruba 20 metrů chodníku, vybíráme tedy jen chodníky krátké. Trvá několik týdnů, než náš výběr prozkoumají městští úředníci. Pak se dozvíme, že oprava není možná, protože na to „není projekt“. Čas běží, úpěnlivě hledáme nějaký kus chodníku, ve kterém bychom mohli peníze proinvestovat. A do toho – ejhle!, ze dne na den je rozkopaný kus ulice, který se před rokem opravoval (Erenburgova, Šibeník). Soukromá firma instalující internet rozkope kusy ulice přesně v místech, kde si občané po mnohaměsíčních opravách na chvilku oddechli. Zkušenost je přitom tristní: firma už nikdy nedá chodník, zelenou plochu, případně kus silnice do úplného pořádku. Lidé z KMČ jsou otrávení. Hodiny diskutujeme o ideálním chodníku k opravě a tam, kde se problém sotva dořešil, bude hrozit další nutná oprava, nekoncepční, předražená, zbytečná.

Proč se to tak děje? Činnosti nejsou městem dobře koordinované. Různé části správy komunikací a sítí spadají pod různé městské odbory, domluva mezi nimi zjevně vázne. Zároveň v samotné realizaci drobných městských oprav neexistuje konkurence – vše spravují Technické služby města Olomouce, a.s. Na opravy se proto dlouho čeká a jsou předražené. Z hlediska hospodaření města jde o klasické „nalej – vylej“: město poskytne KMČ peníze na chodníkovné. KMČ poptají práci, město ji zadá Technickým službám. Ty fakturují městu. Město zaplatí, Technické služby vykáží zisk. A kdo je jediným akcionářem Technických služeb? Bingo - město Olomouc!

Jak by se to dalo řešit? Umožnit komisím městských částí jiný způsob hospodaření tak, aby si mohly šetřit a event. poptat i jinou firmu než TSMO. Monitorovat a lépe plánovat opravy chodníků po celém městě. Zavést funkci “cestáře” těm KMČ, které o něj budou stát, po vzoru Zlína. Ten by zvládl mnoho drobných oprav sám, byl by v nejlepším kontaktu s komisí a měl i nejlepší přehled, co je v místě potřeba.

Andrea Hanáčková, zastupitelský klub Piráti a Starostové

Poslední úprava: 22. července 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu