Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Blog zastupitelů » K čemu může být dobrá odborná komise, kulturní například

K čemu může být dobrá odborná komise, kulturní například

K čemu může být dobrá odborná komise, kulturní například

23. ledna 2020 (čt)

Občanky a občany města Olomouce nemusí odborné komise zajímat. Proč taky? Jejich jednání je neveřejné, zápisy z jednání nedostupné, případný vliv na život města neviditelný.

Chci sdílet několik zkušeností z práce kulturní komise, kterou vnímám jako opravdu svobodné a demokratické fórum v jedné konkrétní oblasti života města.

Klíčovým krokem bylo hned na počátku činnosti komise to, že jsme kromě lidí jmenovaných stranami a hnutími přizvali tři nezávislé odborníky na kulturu. Ve čtrnáctičlenné skupině je hlas tří silných osobností výrazně slyšet a může diskusi pootočit ze stojatých vod zaběhlých zvyklostí směrem k dravějším proudům, které olomoucká městská kultura zoufale potřebuje.

Dynamika celé komise se projevila tím, že během několika měsíců nově nastavila dotační politiku a je třeba vyslovit uznání náměstkyni pro kulturu a celému kulturnímu odboru za rychlé vřazení změn do systému. Pro rok 2020 jsme tak vypsali dotace už v nové podobě. Kulturní komise jako jediná organizuje veřejné prezentace při všech žádostech nad 200 tisíc korun. Olomoučanky a Olomoučané se tak mohou přijít podívat, komu a na co jsou přidělovány významné částky z dotačních peněz. V propagaci těchto prezentací má ještě město resty, příští rok je třeba pohlídat lepší informovanost veřejnosti.

Právě tyto veřejné prezentace v minulých týdnech totiž jasně ukázaly (ne)schopnost některých kulturních organizací prokázat konkrétní výsledky. Až překvapivě se před komisí odhalila místy až netečnost vůči městským penězům, které se řadu let v konkrétních titulech přidělovaly spíše na základě starých zvyklostí, špatně uzavřených smluv a setrvačně. A naopak se jasně projevila flexibilita, transparentnost a agilnost subjektů, které považují za samozřejmost vícezdrojové financování, mají dobré nápady, propojují své kulturní akce s komunitní prací.

Jednání o dotacích trvalo komisi mnoho hodin, celkově jsme se nad projekty sešli čtyřikrát a v součtu strávil každý člen komise dva až tři pracovní dny svého volna čtením projektů a rozhodováním o dotacích. Poděkování za demokratické vedení diskuse i hlasování patří Robertu Runtákovi jako předsedovi komise. Komisi se podařilo jasně sdělit, že z dotačních peněz nemají být nadále podporovány příspěvkové organizace, jakkoli jsou jejich projekty záslužné a podporu města zaslouží. Nikoli však z oněch pouhých 6%, které jsou v tomto roce na živou olomouckou kulturu vyčleněny (zbylých 94% odchází právě do příspěvkových organizací). Zároveň jsme formulovali žádost, aby Rada města Olomouce koncepčně a systémově řešila některé konkrétní kulturní akce a události, jejichž obsah se ve stávající podobě vyčerpal a nutně vyžadují změnu. Vážím si kolegyň a kolegů z kulturní komise i za odvahu u řady tradičních dotačních titulů výrazně ponížit částky, které už neodpovídají významu akce v kontextu života města.

Odborné komise jsou důležitou platformou, když jste opoziční politička nebo politik, odbornice nebo odborník v dané oblasti a chcete aspoň malým hlasem přispět ke kulturnímu životu města. Ve statutu komisí (najdete ho na webu města) stojí, že jsou to „iniciativní a poradní orgány rady města v oblasti výkonu samostatné působnosti“. V práci kulturní komise by tedy nyní měla nastat ona iniciativní role. V naší skupině lidí jsou expertky a experti na kulturní a kreativní průmysly, které i ministr Zaorálek v novoročním rozhovoru pro Český rozhlas Vltava označil za zcela klíčové odvětví dalšího rozvoje společnosti. Má-li se olomoucká kultura odlepit od devadesátkových koncertů a stále stejně unavených kulturních prázdnin, je třeba vydat se právě tímto směrem. Nechat kulturní komisi, stejně tak ovšem komise cestovního ruchu, pro sport, vnější vztahy, vzdělávání, SMART city a další pracovat, spolu-pracovat, zprostředkovat mezi nimi čilou komunikaci a naslouchat jim.

Andrea Hanáčková, zastupitelský klub Piráti a Starostové, členka kulturní komise

Fotografie:

Poslední úprava: 23. ledna 2020 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu