Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Veřejné zakázky » Aktuality » Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Olomouce

16. února 2022 (st)

V souladu s § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouce č. 13/2021 se do obecního systému odpadového hospodářství může zapojit právnická nebo podnikající fyzická osoba (PO/PFO), jejíž provozovna se nachází v katastrálním území statutárního města Olomouce (SMOl), na základě uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství SMOl (dále jen Smlouva).

Smlouvu s PO/PFO uzavírá jménem SMOl společnost Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) na základě Plné moci ze dne 20.12.2021.

PO/PFO se může do obecního systému zapojit s následujícími druhy tříděných odpadů:

 1. Papír, lepenka
 2. Plasty včetně PET lahví
 3. Sklo bílé, barevné
 4. Kovy
 5. Bioodpad
 6. Nápojové kartony

Ceny za zapojení jsou uvedeny v samostatném ceníku.

V případě zájmu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství SMOl prosím postupujte následovně:

 1. Vyplňte elektronický formulář „Přihlášení ke svozu tříděného odpadu – zapojení do obecního systému“ na stránkách www.tsmo.cz
 2. Po prověření uvedených údajů připraví TSMO Smlouvu k podpisu a budou Vás informovat o podrobnostech týkajících se provozních i finančních podmínek zapojení (přistavení nádob, termíny svozu, cenové a platební podmínky atd.).
 3. Po podpisu smlouvy obdržíte do Vaší datové schránky daňový doklad / fakturu za objednané služby. Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 14 dnů dle platebních údajů uvedených ve Smlouvě a v daňovém dokladu.
 4. Po dobu trvání Smlouvy dodržujte povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy.
 5. V případě potřeby upřesnění, doplnění nebo změn ve sjednaných službách kontaktujte TSMO:
  Černáš Pavel, MBA, tel.: 585 700 071, e-mail: [email protected]

Poslední úprava: 16. února 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon