Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Integrované plány rozvoje « Územní plán města a strategie rozvoje « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Územní plán města a strategie rozvoje » Integrované plány rozvoje

Integrované plány rozvoje města a území

Integrované plány rozvoje města a území

Integrované plány rozvoje města (IPRM) a Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) jsou realizovány v rámci operačních programů - Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP SM) nebo Integrovaného operačního programu (IOP). Webové stránky integrovaných plánů.

ROP SM představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programového období 2007 – 2013. V rámci ROP SM jsou realizovány tyto integrované plány:

Integrovaný operační program (IOP) přispívá k modernizaci veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, k rozvoji veřejných služeb, lidských zdrojů v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a bezpečnosti, prevence a řešení rizik. IOP řeší problematiku územního rozvoje ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik. Integrovaný plán rozvoje města realizovaný v rámci IOP se vztahuje na vybrané zóny města a jeho cílem je revitalizace zanedbaných prostranství a modernizace bytových domů.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu