Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

5. června 2023 (po)

V pondělí 5. června 2023 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc

Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Ferancová
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Tichý
5. Rozpočtové změny roku 2023 / Bačák
6. Návrh závěrečného účtu SMOl za rok 2022 / Bačák
7. Účetní závěrka k 31. 12. 2022 / Bačák
8. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
9. Individuální dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu / Tichák
10. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2023 / Pejpek
11. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávky / Bačák
12. Městská policie – žádost o prominutí smluvní pokuty / Žbánek
13. Hospodaření fondu mobility za rok 2022 / Bačák
14. Srovnávací analýza efektivnosti nákladů Multifunkční haly Olomouc /od 11:00 hodin/ Tichý, Ferancová, Pejpek
15. Městské bytové domy Olomouc, Jižní, a. s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova, a. s. – Projekt převodu jmění na akcionáře / Ferancová
16. Změna prohlášení vlastníka – restaurace Gól / Ferancová
17. Vize budoucího fungování Moravského divadla a Moravské filharmonie – varianty postupu / Tichák
18. Petice proti záměru SMOl spojit MFO a MDO v jednu kulturní instituci / Tichák
19. Návrh na změnu ÚPO – informace o odmítnutí / Grasse
20. Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - pořízení změny č. II / Grasse
21. Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc – rozdělení na část X/1 a část X/2 /na stůl/ Grasse
22. Schválení Programového rámce IROP ITI Olomoucké aglomerace / Tichý
23. Hřbitovy města Olomouce – Dodatek č. 2/2023 ke Zřizovací listině / Ferancová
24. Aktualizace zřizovacích listin JPO SMOl / Žbánek
25. Fond mobility – úprava statutu / Bačák, Pejpek
26. Fond pomoci olomouckým dětem – změna Statutu fondu / Tichák
27. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol / Tichák
28. OZV, kterou se doplňuje OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl / Tichák
29. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu / Tichák
30. Pojmenování nábřeží / Tichák
31. Poskytnutí darů v sociální oblasti / Dobrozemská
32. Prevence kriminality – změny v dotacích pro P-centrum, spolek / Dobrozemská
33. VHS, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek
34. Olterm & TD Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek
35. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek
36. Informace o činnosti kontrolního výboru / kontrolní výbor
37. Změna ve složení kontrolního výboru / kontrolní výbor
38. Různé
39. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 5. června 2023 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon