Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

9. prosince 2022 (pá)

V pátek 9. prosince 2022 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc

Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Ferancová
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Tichý
5. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 / Bačák
6. Rozpočtové změny roku 2022 / Bačák
7. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
8. Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou společnost / Ferancová
9. Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost / Ferancová
10. Návrh na změnu regulačního plánu RP-22 / Grasse
11. Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc / Grasse
12. Návrhy na změny Územního plánu Olomouc / Grasse
13. OZV o cenové mapě / Pejpek
14. Institucionální zakotvení Agendy 21 / Pejpek
15. Smlouva s členem ZMO / Pejpek
16. Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství / Bačák
17. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. – navýšení základního kapitálu společnosti / Bačák
18. Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023 / Bačák
19. Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví / Pejpek
20. Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Ferancová
21. Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Žbánek
22. 6. komunitní plán sociálních služeb / Dobrozemská
23. Fond pomoci olomouckým dětem – změna statutu fondu / Dobrozemská
24. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku / Tichák
25. Individuální dotace – kultura / Tichák
26. SK Sigma Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Ferancová
27. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu / Ferancová
28. Různé 29. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 9. prosince 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon