Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

5. září 2022 (po)

V pondělí 5. září 2022 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 24. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc (Nefunguje v prohlížeči Internet Explorer)

Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – vydání / Giacintov
5. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje – prodloužení termínu čerpání / Major
6. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
7. Sluňákov - Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou, předání majetku / Major
8. Rozpočtové změny roku 2022 / Bačák
9. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
10. EIB - revize/konverze úrokové sazby / Bačák
11. Navýšení základního kapitálu společnosti VFO, a. s. / Bačák
12. Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova a Družstva Olomouc, Jižní – Dodatek č. 1 ze dne 29. 7. 2022 k cenové studii znaleckého ústavu Grant Thornton Appraisal services, a. s. ze dne 19. 5. 2022 / RMO
13. Jiráskova 10, 10A, 10B, 10C a Sladkovského 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - prodej bytových jednotek a souvisejících pozemků / RMO
14. Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11- prodej bytových jednotek / RMO
15. Založení společenství vlastníků jednotek – 2. část (na stůl) / RMO
16. Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2021 / Žbánek
17. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Žbánek, Feranec
18. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem / Žbánek, Feranec
19. Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Žbánek, Feranec
20. Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc / Žbánek
21. Fond mobility / Žbánek, Bačák
22. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu / Záleská
23. ZOO – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Záleská
24. Individuální dotace v sociální oblasti / Kolářová
25. Závěrečná zpráva - nouzový stav, migrační vlna z Ukrajiny / Major
26. Informace o činnosti kontrolního výboru / kontrolní výbor
27. Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová Velkomoravská, a.s. / Žbánek
28. Koncepce veřejných prostranství / Žbánek
29. Různé
30. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 5. září 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon