Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

29. října 2021 (pá)

V pondělí 1. listopadu 2021 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 19. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc

Návrh programu

1. Zahájení
1.1 Změna ve složení ZMO
1.2 Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti /Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2021 / Bačák
6. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
7. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství /Bačák
8. OZV o stanovení systému odpadového hospodářství / Bačák
9. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek / Bačák
10. Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Žbánek, Feranec
11. Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem“ / Žbánek, Feranec
12. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Žbánek, Feranec
13. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem / Žbánek, Feranec
14. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Žbánek
15. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 / Konečný
16. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje / Major
17. SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční dotace / Záleská
18. Individuální dotace - HC Olomouc s. r. o. / Záleská, Major
19. Různé
20. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 29. října 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu