Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Veřejná prostranství mají mít koncepci, město ji zpracovává a zapojuje občany

Veřejná prostranství mají mít koncepci, město ji zpracovává a zapojuje občany

Veřejná prostranství mají mít koncepci, město ji zpracovává a zapojuje občany

20. listopadu 2020 (pá)

Rádi se v Olomouci procházíte nebo posedíte v parku? Známé ulice, někdy rušná, jindy tichá náměstí, v každém ročním období se měnící parky. Veřejné prostory jsou pomyslným obývacím pokojem města a je důležité, jak se v nich člověk cítí. Město na to chce znát recept. Zadalo zpracování koncepce veřejných prostranství, která bude sloužit potřebám odborníků, veřejné správě, developerům  i občanům.

„Veřejná prostranství jsou tím, co ve městě prvotně vnímáme, a co má bezprostřední dopad na naši spokojenost. Jsme-li ve městě spokojeni, nestěhujeme se pryč, naopak zde žijeme a spoluutváříme jej. Atraktivní město, pohodlné pro život, je lákavé i pro mladé lidi a absolventy škol, kteří po studiu neodchází, ale naopak zde zůstanou nebo se vrací. Je-li vstřícné pro všechny sociální a věkové skupiny obyvatel, vytváří rozmanité prostředí, které obohacuje všechny,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Město proto nyní zpracovává koncepci veřejných prostranství a zapojuje do ní odborníky i občany. „Cílem koncepce je mít podklad pro vypracování konkrétních projektových dokumentací, pro iniciování investic do veřejných prostranství, pro rozhodování v území, pro koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství, stejně jako například pro kvalitní údržbu,“ vysvětluje Jana Křenková z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Budoucí koncepce poslouží jako návod nejen městské samosprávě, ale také státní správě, široké i odborné veřejnosti a developerům. „Bude strategickým podkladem k tomu, jak veřejný prostor města postupnými kroky zkvalitňovat,“ zdůrazňuje za útvar hlavního architekta Jana Křenková. Zpracovatelem Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci je MCA atelier, tým v čele s architekty Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem.

„Díky zpracovávané koncepci teď otevíráme prostor pro názory Olomoučanů na současný stav veřejných prostranství. Jejich podněty nám pomohou při formování vize, klíčových témat, hlavních cílů a požadavků na kvalitu olomouckých veřejných prostranství,“ je přesvědčen primátor Žbánek a nabízí dva konkrétní způsoby, jak mohou občané sdělit, co je z hlediska veřejných prostranství v Olomouci zajímá, těší, trápí, co od nich očekávají nebo jaké mají zkušenosti.

První možností je vyplnit krátký anketní formulář. Druhou možností je přímo do online mapy zanést, která konkrétní místa jsou hodnotná nebo naopak problémová, čím a proč. Sběr podnětů probíhá do 6. prosince. 2020.

Online anketa
Upozornění: pro vložení komentářů přímo do mapy je třeba disponovat účtem Google.

Online mapa
Upozornění: pro vložení komentářů přímo do mapy je třeba disponovat účtem Google.

„Veřejná prostranství jsou nejen místy, která všichni užíváme, ale také je všichni svoji aktivní přítomností spoluvytváříme. Proto je pro nás na začátku velmi důležitá komunikace s lidmi, možnost naslouchat a pochopit  jejich zkušenosti, přání, obavy a nápady. Budeme rádi, pokud se budou Olomoučané chtít na vytváření vize veřejných prostranství města podílet,“ uvádí za tým zpracovatele, MCA atelier, Pavla Melková.

Koncepce veřejných prostranství navazuje na systém veřejných prostranství založený v Územním plánu Olomouc, v regulačních plánech a územních studiích a bude koordinována s ostatními dokumenty, které postihují specifické oblasti ve veřejných prostorech, např. již schválenou koncepci modrozelené infrastruktury a vznikající strategií zeleně.

Aktuální informace o koncepci je možné sledovat: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi

| Poslední úprava: 20. listopadu 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu