Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město připravilo návod, jak do budoucna hospodařit s dešťovou vodou

Město připravilo návod, jak do budoucna hospodařit s dešťovou vodou

Město připravilo návod, jak do budoucna hospodařit s dešťovou vodou

9. listopadu 2020 (po)

O hospodaření s dešťovou vodou jednala rada města Olomouce. Radní schválili důležitý dokument, který nese dlouhý název Městské standardy objektů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a opatření modrozelené infrastruktury (MZI) na veřejných prostranstvích. Jakmile to situace umožní, představí město dokument také Olomoučanům na veřejné prezentaci. Touto cestou se město chce přiblížit k výrazně citlivějšímu a šetrnějšímu nakládání s vodou.

„Jde o to, abychom dokázali v době klimatických změn efektivně pracovat s dešťovou vodou, aby voda neodtékala kanalizací, ale raději se vsakovala do půdy, případně abychom ji dokázali zadržet na místě a využít ke vhodným účelům místo vody pitné,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek, který materiál kolegům v radě předkládal. „Jedná se o účinné metody, kterou už vyspělá města v západní Evropě praktikují,“ dodává primátor.

Standardy jsou určené zejména pro projektanty a investory, kteří pracují s veřejným prostranstvím, a samozřejmě také pro úředníky. Pro ně to bude základní návod pro rozhodování. Hlavním cílem těchto standardů je poskytnout podrobný manuál pro navrhování, povolování, realizaci a provozování objektů HDV a MZI na stávajících i budoucích veřejných prostranstvích, jejichž vlastníkem bude statutární město Olomouc.

Důležité je systematicky snižovat negativní dopady klimatických změn přírodě blízkým způsobem. K tomu povedou technicky správná řešení, popsaná v dokumentu. Až začnou projektanti nové standardy využívat a jejich pravidla zahrnou do svých projektů, je zaručeno, že nakládání s dešťovou vodou ve městě bude výrazně lepší. Nově budované stavby už budou provozovány s trvale udržitelnými parametry.

Jak chce město zajistit dodržování pravidel? U staveb, které buduje samo město, je to snadné – standardy budou od počátku součástí projektu. Dodržení podmínek bude ale vymahatelné i u soukromých investorů, kteří plánují třeba bytovou výstavbu. V případě, kdy má město na základě smlouvy o smlouvě budoucí přebírat od soukromého investora do svého vlastnictví například chodníky a další veřejná prostranství u domů, musí investor tato pravidla splnit. Jen při jejich dodržení budou investoři moci tento infrastrukturní majetek převádět do vlastnictví SMOl, které se o něj pak bude starat.

Dokument je dostupný na webové stránce na adrese https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty. „Jakmile to současná situace s pandemií umožní, bude na magistrátu města uskutečněna veřejná prezentace za účelem seznámení odborné i laické veřejnosti s těmito standardy,“ zdůraznil primátor Žbánek.

Dokument nabude účinnosti od 1. ledna 2021.

| Poslední úprava: 9. listopadu 2020 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon