Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

10. května 2021 (po)

Aktualizace 2. 7. 2021: Opatření proti šíření nemoci covid-19 se mění ze dne na den. Stará nařízení přestávají platit a nová se objevují. Informace se na nás valí ze všech stran a někteří už pomalu nezvládají sledovat všechny změny, které se ve veřejném prostoru odehrávají. A to jak na státní, tak i regionální úrovni. Proto jsme pro vás připravili tento souhrnný přehled opatření, který pravidelně aktualizujeme.

Aktuální opatření

Přehled změn v protiepidemických opatřeních platných od 9. července:

 • Pro prokázání bezinfekčnosti bude opět nezbytný ukončený očkovací cyklus spolu se čtrnáctidenním odstupem od druhé dávky. To znamená, že za bezinfekční se už nebudou brát lidé s třítýdenním odstupem od první dávky. Doklad o bezinfekčnosti je nutný například při návštěvě hospod, restaurací, kulturních, společenských nebo sportovních akcí.
 • Test na covid-19 bude nutný při návratu do České republiky z jakékoliv země. Cestující budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou bezinfekční, budou muset mít negativní PCR test. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.
 • Zaměstnavatelé nebudou moci na pracoviště pustit lidi vracející se ze zahraniční dovolené bez negativního testu. Výjimku mají očkovaní zaměstnanci. Plošné testování ve firmách a na úřadech se zatím nechystá.
 • Do takzvaných černých zemí s extrémní mírou rizika nákazy koronavirem nově nebude zakázáno jezdit, ale bude platit důrazné nedoporučení cesty.

Změny proticovidových opatření platné od 26. června: 

 • Došlo k úpravě limitů počtu osob v provozovnách, muzeích a galeriích. Místo 15 m2 bude nově stačit každému pouze 10 m2, což umožňuje zvýšení maximální možné kapacity. 
 • Byl zrušen zákaz propagačních aktivit v maloobchodu. 
 • Skončila podmínka, že v jeden okamžik může být poskytována služba pouze jednomu zákazníkovi i povinnost evidence zákazníků. 
 • Kapacita bazénů a wellness se zvýšila z 50 na 75 procent maximálního počtu návštěvníků. 
 • V restauracích, hospodách, barech a klubech je opět možná produkce živé hudby. Tanec je však stále zakázán. 
 • Maximální počet účastníků na venkovních kulturních akcích se zvýšil na 5000 osob. A to bez omezení kapacity venkovních areálů. Zároveň se budou moci částečně obnovit i místa na stání. 
 • Uvnitř se mohou pořádat akce pro 2000 návštěvníků s tím, že kapacita může být naplněna nanejvýš ze 75 procent. 
 • V divadlech, kinech a multiplexech je opět možné konzumovat občerstvení i v hledišti. 
 • Na hradech a zámcích je možné provádět očkované nebo testované návštěvníky bez omezení. 

Změny proticovidových opatření platné od 8. června: 

 • Při výuce ve školách nebudou muset žáci ani učitelé nosit roušky (s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje). O přestávkách a ve společných prostorách tato povinnost zůstává.
 • Děti předškolního věku se obejdou zcela bez roušek. Ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji, kde je epidemická situace horší, mají výjimku z nošení roušek pouze děti do dvou let.
 • Lidé, kteří v zaměstnání pracují na jednom konkrétním místě, nebudou muset nosit roušku. A to ani v případě, že jich v kanceláři sedí více. Změna se však netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny. Opatření opět neplatí ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji. 
 • K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestných prohlášení. A to i v případě kulturních akcí. 
 • Počet diváků na kulturních akcích se zvyšuje na 1000 uvnitř a 2000 venku. Avšak stále platí, že je možné naplnit pouze polovinu maximální kapacity hlediště. 
 • Na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti.
 • Bazény, wellness centra a sauny mohou naplnit svou kapacitu až z 50 procent. V provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky.
 • Druhou dávku vakcíny Moderna bude možné podat 25 až 35 dní po první dávce. Dosud to bylo 38 až 42 dní. 

Od pondělí 31. května došlo k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření:

 • Restaurace mohou pro hosty otevřít i vnitřní prostory. Hostů může být tolik, kolik je míst k sezení, nejvýše však čtyři u stolu. Více hostů může být usazeno u stolu s 10 a více místy. Mezi skupinami čtyř zákazníků s výjimkou členů jedné domácnosti, musí být odstupy 1,5 metru. Hosté musejí dodržovat rozestupy a mimo konzumaci nosit ochranu dýchacích cest. Zároveň se případně musí prokázat negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělání covidu. V podnicích není povolena živá hudba či tanec. 
 • Ubytovací zařízení nově mohou provozovat samoobslužný bufet s balenými potravinami či s potravinami určenými k přímé konzumaci nebo bufet s obsluhou. 
 • Nově se mohou otevřít bazény, koupaliště, wellness i sauny. A to za dodržení přísných protiepidemických opatření. Provozovatelé musí dodržovat limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její blízkosti. Ochrana dýchacích cest bude nutná při vstupu či v odpočinkových zónách, ne však ve vodě. Lidé se budou muset při vstupu prokázat negativním testem z oficiálního odběrového místa, potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. 
 • Wellness, sauny či solné jeskyně budou moci lidé naplnit pouze z 30 procent maximální kapacity. Sauny navíc mohou fungovat pouze za podmínky vyhřátí na minimálně 80°C a bez využití krystalického ochlazování a ledových studní. 
 • Otevírají se herny a kasina. 
 • Vzdělávacích akcí, konferencí, kongresů či zkoušek se může nově zúčastnit až 250 lidí. A to jak venku, tak i uvnitř. Kapacita prostor však bude moci být naplněna pouze z 50 procent. 
 • Otevírají se hudební, herní, taneční či společenské kluby a diskotéky. Nebude se v nich však smět tančit. Návštěvníci budou mít negativní test z oficiálního odběrového místa, potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech. 
 • U vnitřních sportovišť nově platí pouze omezení jednoho člověka na 15 metrů čtverečních. 
 • Na sportovištích bude nově možné používat šatny. 
 • Pěvecké sbory mohou zkoušet či vystupovat až ve 30 lidech. 
 • Limit počtu osob na shromážděních či oslavách se nově zvýšil na 75 lidí uvnitř a 150 venku. 
 • Je možné pořádat skupinové prohlídky muzeí, galerií, hradů, zámků a jiných památek. Těch se může zúčastnit maximálně 10 lidí. V případě, že všichni budou očkovaní, budou mít negativní test nebo patřičný od prodělání nemoci covid-19, může se jedné prohlídky zúčastnit až 30 lidí. V případě větší skupiny se bude uznávat i potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy. 
 • Do podmínek, jak lze prokázat svou neinfekčnost, byly přidány i národní certifikáty o provedeném očkování. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jde-li o certifikát vydaný Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou, musí být jeho vzor zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

24. května došlo k dalšímu rozvolnění stávajících opatření: 

 • Za bezinfekční jsou nyní považováni i ti, kteří byli nejméně před třemi týdny naočkováni alespoň první dávkou vakcíny proti covidu. 
 • Obnovuje se klasická výuka na středních odborných školách a u vyšších ročníků gymnázií, takže se do škol vrátí všichni středoškoláci. Do škol se mohou vrátit i vysokoškoláci. 
 • Základní umělecké školy začínají fungovat v běžném režimu. Ve skupinách nad 10 dětí je nutný test. Uznává se i ten ze školy. 
 • Ubytovací zařízení mohou ubytovávat všechny hosty. Jejich kapacita není omezena. Hosté musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování či prodělání nemoci). Pokud budou ubytováni déle jak týden, budou muset během pobytu podstoupit další test. 
 • Hotelové restaurace mohou být pro hosty otevřeny od 6 do 22 hodin. Stále platí zákaz švédských stolů. 
 • Počet lidí, kteří mohou sportovat v jedné skupině, vzrostl na 12. Na celém sportovišti může být maximálně 30 lidí.
 • Zoologické a botanické zahrady mohou návštěvníkům zpřístupnit vnitřní pavilony. V těch bude platit stejné omezení počtu lidí, jako v obchodech (jedna osoba na 15 metrů čtverečních). Kapacita zahrad zůstává na 50 procentech maximální kapacity.
 • Je možní pořádat kulturní akce venku i uvnitř. Limit je polovina maximální kapacity jednotlivých prostor s tím, že venku to může být celkem 1 000 lidí a uvnitř 500. Návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování či prodělání nemoci), nasazený respirátor a místo k sezení. 
 • Nově mohou otevřít i kina či divadla. I zde platí, že maximální kapacita bude moci být využita pouze z 50 procent. Návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování či prodělání nemoci), nasazený respirátor a místo k sezení. Navíc zde není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 
 • Vzdělávacích akcí, konferencí, kongresů či zkoušek se může zúčastnit maximálně 50 lidí uvnitř a 100 venku s tím, že maximální kapacita bude moci být využita pouze z 50 procent. Účastníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování či prodělání nemoci), nasazený respirátor a místo k sezení. 
 • Pro shromáždění či oslavy platí limit 50 lidí uvnitř a 100 venku.

Od 17. května se uvolnila další protiepidemická opatření:

 • K normálnímu režimu výuky ve škole (bez rotací) se vrací první stupeň základních škol v celé zemi. Druhý stupeň a střední školy by měly následovat 24. května. 
 • Otevřely se zahrádky restaurací. V provozu mohou být od 6 do 22 hod. a hosté mohou využívat toalety ve vnitřních prostorách provozovny. Návštěvníci musí být testovaní, očkovaní nebo v posledních 90 dnech prodělat onemocnění covid-19. PCR test má v tomto případě platnost nejvýše týden, antigenní tři dny. Potvrzení se bude předkládat jen případné kontrole ze strany policie či hygieniků. Rozestup mezi zákazníky musí být alespoň 1,5 metru. Výjimku mají pouze ti sedící u jednoho stolu. U stolu smí sedět pouze čtyři lidé. Toto omezení se nevztahuje na členy stejné domácnosti.
 • Za určitých podmínek mohou fungovat také provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování nebo školní stravování) nebo hotelové restaurace. Ty však mohou poskytovat stravování pouze ubytovaným osobám a smí mít otevřeno pouze mezi 6 a 22 hod.
 • Je povolena účast na venkovních kulturních nebo sportovních akcí. Na ty může zavítat maximálně 700 sedících diváků s tím, že celková kapacita areálů může být naplněna pouze z poloviny. Mezi diváky, s výjimkou těch ze stejné domácnosti, musí být vždy ponecháno nejméně jedno volné místo. Všichni návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (negativní test na koronavirus, ukončené očkování nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19) a nasazený respirátor. Navíc je zakázána konzumace jídla a nápojů v hledišti a vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně dva metry. Určitá omezení pak platí i pro účinkující. Vnitřní akce jsou i nadále zakázány. 
 • Zoologické a botanické zahrady budou moci přivítat více návštěvníků. A to až polovinu své maximální možné kapacity.
 • Mohou otevřít fitness centra, posilovny a další vnitřní sportoviště. A to s omezením jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy a maximálním počtem 10 osob. Lidé navíc mohou sportovat pouze ve dvojicích, s dvoumetrovými rozestupy od ostatních a nebudou moci používat šatny ani sprchy. Nutností je samozřejmě i negativní test na koronavirus, certifikát o očkování nebo doklad o prodělání koronaviru. Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně zůstávají pro veřejnost uzavřeny.
 • Za dodržení všech protiepidemických pravidel jsou opět povoleny návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. 
 • K očkování proti covidu-19 se mohou hlásit všichni lidé starší 40 let. 

Opatření platná od 10. a 11. května:

 • Venku i uvnitř se mohou potkávat maximálně dva lidé. 
 • I nadále platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor. A to nejen v prodejnách, provozovnách nebo na úřadech, ale i ve veřejné dopravě, dopravních prostředcích (výjimku mají pouze členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na letištích či nástupištích. 
 • Ochrana dýchacích cest rouškou nebo respirátorem je nutná i na pracovišti. Existují však výjimky. Tu mají třeba řidiči veřejné dopravy, moderátoři lidé, kteří jsou v místnosti sami. Zaměstnavatelé mají povinnost poskytnout svým zaměstnancům ochranu dýchacích cest. 
 • Venku je nutné mít nasazenou roušku nebo respirátor jen v případě, že je někdo v okolí dvou metrů. Jinak se tato povinnost ruší. 
 • Bez roušky se obejdete i doma nebo v jiných ubytovacích prostorech, jako jsou třeba hotelové pokoje. Uvnitř ani venku ji nemusí nosit ani děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami nebo profesionální sportovci v době tréninku či zápasu. Děti do 15 let pak stačí místo respirátoru chirurgická rouška. 
 • Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. 
 • Rotační výuka nyní funguje nejen na základních školách, ale i nižších stupních víceletých gymnázií či konzervatoří. Zároveň byla obnovena i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. 
 • Mateřské školy a dětské skupiny fungují bez omezení. Děti se nemusí testovat ani nosit roušky. 
 • Otevřely se dětské jesle. 
 • Otevřela i střediska volného času pro děti. K organizovanému sportu mohou vrátit děti do 18 let. Venku mohou sportovat ve skupinách po 30 lidech a uvnitř ve dvojicích. 
 • Zájmových kroužků a podobných aktivit se nyní může účastnit až 30 dětí. 
 • Na základních školách je i nadále povinné testování. A to jak pro studenty, tak i zaměstnance. První stupně se musí testovat jednou týdně a ty druhé dvakrát. 
 • Děti do 6 let mají z testování na covid-19 výjimku. 
 • Individuální konzultace zůstávají povoleny. 
 • Studenti mohou bydlet na internátech a kolejích. 
 • Provoz jídelen je povolen. Stravovat se v nich mohou žáci a školští pracovníci, kteří se účastní prezenční výuky. Ostatní žáci a zaměstnanci si obědy mohou vyzvedávat přes výdejní okénko. 
 • V autoškolách je povolena výuka i závěrečné zkoušky. Na zkoušce může být maximálně 10 osob včetně komisaře. 
 • Všechny maloobchody mohou otevřít.  Musí však dodržovat aktuálně platná opatření a omezit počet zákazníků na prodejně (maximálně jeden zákazník na 15 metů čtverečních). 
 • Otevřeno mají i služby spojené s péčí, tělo a psí salony, řemeslníci, opravny obuvi, autobazary, autosalony, půjčovny, překladatelé, zprostředkovatelé, solária, fotografické služby, střelnice, cestovní kanceláře, dražby, zastavárny, vydavatelství, copycentra a tiskárny, lanovky, tetovací salony, hodinářství, zlatnictví nebo truhlářství. 
 • Pro využití služeb je nutný negativní test. A to buď z certifikovaného odběrového místa, nebo ze zaměstnání. U dětí, které jsou tetované ve škole a nemají vystavené potvrzení, mohou rodiče předložit čestné prohlášení. PCR test má platnost týden a antigenní tři dny. 
 • Je umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních na osobu. 
 • Venkovní trhy budou moci prodávat veškerý sortiment. 
 • Spustily se lanovky a vleky. 
 • Zavřené zůstávají bazény, fitness centra, restaurace, bary a ubytovací služby.
 • Otevřeno mají i muzea, galerie a památky, avšak nebudou moci probíhat skupinové prohlídky. 
 • Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít své venkovní prostory. Areál však mohou naplnit pouze z 20 procent své maximální kapacity. 
 • Za dodržení stejných opatření jako maloobchod mohou otevřít i knihovny. 
 • Divadla, kina a koncertní sály musí zůstat zavřené. 
 • Svatby a pohřby se mohou konat v maximálním počtu 30 osob venku. 
 • Je povolen profesionální sport. Sportovci i realizační týmy se však musí pravidelně testovat.
 • Co se týče amatérského sportu, veškeré týmové soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní ploše pak může sportovat až 30 lidí najednou a ve vnitřních prostorách mohou být maximálně 2 lidé mladší 18 let. 
 • Návštěvy ve zdravotnických zařízeních jsou plošně zakázány. Výjimkou jsou návštěvy u nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicích a pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor, u dětí do 15 let je možná i chirurgická rouška. 
 • Třetí osobou u porodu může být jen rodič nebo osoba žijící s rodičkou v jedné domácnosti. Zároveň nesmí mít zvýšenou teplotu a vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a musí mít nasazenou chirurgickou roušku. 
 • Návštěvy v zařízeních následné a dlouhodobé péče nebo sociálních zařízeních jsou možné, pokud se návštěvník nechá před příchodem otestovat a celou dobu má nasazený respirátor. V případě dětí stačí rouška. 
 • Za určitých podmínek jsou povoleny i návštěvy ve věznicích. 
 • Lázně se otevřou i samoplátcům se zdravotní indikací. 
 • Sociální služby poskytované na základě smlouvy mezi zařízením a klientem nemusí být po dobu nouzového stavu poskytovány v plném rozsahu. Vždy však musí být zajištěny služby k ochraně života a zdraví. Při poskytování služeb v terénu musí mít všichni zúčastnění ochranu dýchacích cest. 
 • Senioři, kteří půjdou na vycházku mimo sociální zařízení, musí po návratu do karantény a podrobit se dvěma PCR testům. Výjimku pak mají plně očkovaní senioři, kteří druhou dávku dostali minimálně před 14 dny a nejeví žádné příznaky onemocnění.
 • Pokud je to možné, lidé by měli pracovat z domova.
 • Závodní stravování je povoleno. U jednoho stolu může být nejvýše čtyři strávníci. U dlouhého stolu může sedět více lidí, ale mezi čtyřčlennými skupinkami musí být nejméně dvoumetrové rozestupy. 
 • Povinnost testování zaměstnanců platí pro všechny firmy, úřady a další veřejné instituce, neziskovky i živnostníky. U OSVČ platí, že se testování týká jen těch, kteří se při práci setkávají s dalšími lidmi. 
 • Restaurace, hospody, bary či kavárny mohou i nadále fungovat pouze skrz výdejní okénka. 
 • Hudební a taneční kluby a diskotéky zůstávají i nadále uzavřeny. 
 • Hotely a penziony mohou ubytovávat jen hosty na služebních cestách. Účel služební cesty musí člověk prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele. 
 • Před cestou do zahraničí navštivte stránky ministerstva zahraničí, kde najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Navíc zde získáte i informaci o tom, jaké v ní hrozí riziko nákazy. 
 • Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat do ČR jen ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel a vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním nebo vysokým rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že se osoba vrátila hromadnou dopravou. U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR) a druhý musí člověk podstoupit o 5 až 14 dní později. 
 • Je zakázáno cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy způsobeným novými mutacemi koronaviru. Konkrétně jde o Botswanu, Brazílii, Svazijsko, Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzanii včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambii, Zimbabwe, Kolumbii, Peru nebo Indii.
  Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění v závislosti na opatřeních platných v cílové zemi. 
 • Úřady fungují bez omezení. Ale doporučuje se upřednostňovat písemný, elektronický a telefonní kontakt před tím osobním. 
 • Po celé Evropské unii se automaticky prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti. Opatření se týká dokladů, kterým skončila původní platnost mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Stejné nařízení se stejnými lhůtami platí pro řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče. 

Kompletní přehled aktuálně platných opatření včetně všech výjimek naleznete zde.

Fungování magistrátu

Od 1. září 2020 je vstup, pohyb a pobyt lidí v prostorách všech budov Magistrátu města Olomouce umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. Od 1. března musí mít všechny osoby pohybující se v prostorách magistrátu nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

S úřady doporučujeme komunikovat, pokud možno, písemně, elektronicky či telefonicky. V případě nutnosti může magistrát přistoupit k regulaci počtu klientů v budovách.

Fungování městských organizací

Onemocnění covid-19 změnilo i fungování městských organizací v Olomouci. Aktuální informace o jejich provozu naleznete zde.

Pokud si potřebujete vyřídit cokoliv ohledně rybářských lístků, je nutné se předem objednat a dohodnout se s pracovníky odboru životního prostředí na termínu podání žádosti i vydání rybářského lístku. Více informací včetně kontaktu naleznete zde.

Řidičské průkazy a STK

Pokud vám skončila platnost řidičského průkazu (nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče) mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, automaticky se prodlužuje o sedm měsíců od data konce platnosti a o dalších šest měsíců (nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později). U dokladů, kterým skončila nebo skončí platnost v době mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se pak prodlužuje o deset měsíců. V obou případech lze takovéto řidičské průkazy používat nejen při cestách po České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. Více informací naleznete zde.

Díky evropskému nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Prodlužují se ty doklady, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Cílem nařízení je snížit mobilitu a tím pádem i kontakt osob. STK zůstávají i nadále v provozu.

PCR a antigenní testování

V tuto chvíli je v Olomouci pět odběrových míst, kde můžete podstoupit PCR testování (samoplátci i indikovaní pacienti se žádankou od lékaře či hygieny) i bezplatné antigenní testování veřejnosti. Všechna odebírají vzorky od indikovaných pacientů (se žádankou od lékaře či hygieny) i samoplátců. Konkrétní termín je nutné si rezervovat předem. 

Od pondělí 26. října 2020 funguje v Olomouckém kraji i mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ten bude nasazován především v ohniscích nákazy, jako jsou střediska sociální péče, pečovatelské domy nebo domovy seniorů.

16. prosince 2020 odstartovalo dobrovolné antigenní testování. To mohou podstoupit všichni občané České republiky, kteří jsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění.

Od 1. června mají lidé každý měsíc nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Do konce května měl každý nárok na antigenní test zdarma každé tři dny, avšak PCR testy se musely platit. Zdarma byly jen v případě, kdy je předepsal lékař nebo hygienik.

Očkování

První dodávka vakcín dorazila do České republiky 26. prosince a 27. prosince 2020 začalo očkování. V první vlně přišla řada na seniořy, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému. Poté budou následovat další skupiny obyvatelstva.

Rezervační web byl spuštěn 15. ledna 2021. Termín očkování je možné si zarezervovat zde. Pokud rezervaci lidé nezvládnou sami, mohou využít celostátní informační linku 1221infolinku města Olomouce 800 606 800, pomoc příbuzných nebo praktických lékařů.

Rezervační systém se otevírá postupně. V současné sobě se mohou k očkování zaregistrovat všichni lidé nad 16 let. 

Přehled dostupných informací o očkování proti onemocnění covid-19 naleznete zde.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Od 1. června je možné získat tři různé druhy certifikátů souvisejících s onemocněním covid-19. Vzhled všech nově vydaných certifikátů je jednotný pro celou EU. Jedná se o certifikát o prodělaném onemocnění, výsledcích negativního testu nebo provedeném očkování. Všechny zmíněné certifikáty je možné získat na portálu ocko.uzis.czObčané České republiky s platným občanským průkazem si je mohou vyzvednout od 1. června. Děti bez OP a cizinci pak budou mít tuto možnost od 7. června.

Staré certifikáty bude možné obnovit od 1. června taktéž na portálu ocko.uzis.cz, kde se po přihlášení vygenerují v nové podobě. 

Více informací o certifikátech naleznete zde. 

Školky a školy

Školy, školky i jesle fungují bez omezení.  

Žáci se musí testovat dvakrát týdně s výjimkou těch, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid, již podstoupili test během posledních 48 hod., nebo mají min. 22 dnů po 1. dávce očkování. Děti v mateřských školách a jeslích se nemusí testovat ani nosit roušky. 

Více informací naleznete zde. 

Městská hromadná doprava

Od 1. října 2020 musí cestující ve vozech městské hromadné dopravy nosit roušky. Spolu s tím došlo 24. září 2020 k dočasnému ukončení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů. Ten bude obnoven 1. července 2021

Od 18. prosince do odvolání nevyjedou spoje linky č. 50 s odjezdy ve 23:53 hodin z Náměstí Hrdinů a v 0:12 hodin z Hlavního nádraží. Navíc byl dočasně přerušen provoz linky č. 52. 

Od 8. března došlo k omezení provozu na autobusových linkách č. 12, 16 a 19. I v pracovní dny se řídí podle prázdninových jízdních řádů. 

Rozvoz léků

Lékárna Rena Olomouc nabízí rozvoz léků, včetně těch vázaných na lékařský předpis. Vše lze domluvit telefonicky (585 435 247, 776 749 429) nebo e-mailem ([email protected]). Více informací naleznete zde.

Psychologická pomoc

Oblastní spolek Českého červeného kříže obnovil od 23. října 2020 linku psychosociální pomoci. Linka je dostupná v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 776 788 103. Podrobnosti se dozvíte zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Více informací naleznete zde.

Senioři a hendikepovaní

Seniorům v nouzi i osobám o ně pečujícím je na čísle 800 200 007 k dispozici bezplatná telefonní Linka seniorů organizace Elpida. Na ní jim poskytnou nejen psychickou pomoc, ale i tu fyzickou. Ve spolupráci s Junákem jim zdarma pomůžou při zajišťování základních potřeb, jako je nákup potravin, léků nebo návštěva pošty. Více informací zde.

Od 9. listopadu 2020 mohou městskou informační linku 800 606 800 využívat i osoby se sluchovým postižením, nedoslýchaví senioři či cizinci preferující psanou formu komunikace. Více informací o této funkci a způsobech jejího využití naleznete zde.

Charita Olomouc ve spolupráci s městem a skauty obnovila službu nakupování potravin, drogistického zboží a léků pro seniory a osoby v karanténě. Tuto možnost mohou Olomoučané využívat od pondělí do pátku s tím, že zaplatí pouze cenu nákupu. O pomoc je možné požádat telefonicky na čísle 731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]. Více informací naleznete zde.

Podnikatelé a zaměstnanci

Pro olomoucké podnikatele i ty, co by jim chtěli pomoci, vznikl projekt Olomouc si pomáhá! Ten si dal za cíl propojit Olomoučany s místními živnostníky, firmami a organizacemi, na které negativně dopadla nebo stále dopadají opatření spojená s bojem proti epidemii koronaviru.

Vláda vypsala hned několik různých podpůrných programů na podporu ekonomiky. Jsou mezi nimi obecná i konkrétní opatření, které by měly pomáhat lidem a firmám podnikajícím v určitých sektorech. Seznam všech aktuálních i uzavřených kompenzačních programů naleznete zde.

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru je k dispozici zde.

Zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace, přísluší v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Od 15. kalendářního dne mu přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ. Z důvodu motivace zaměstnanců dodržovat karanténu a izolaci byla nad rámec platné právní úpravy přijata tzv. Izolačka, což je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů v karanténě či izolaci. Jeho hlavním účelem je omezit šíření viru mezi zaměstnanci a co nejvíce eliminovat pokles příjmů. Izolačka momentálně platí od 1. března do 30. června.

Cesty ze zahraniční

Před cestou do zahraničí navštivte stránky ministerstva zahraničí, kde najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Navíc zde získáte i informaci o tom, jaké v ní hrozí riziko nákazy. 

Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat do ČR jen ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel a vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním nebo vysokým rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že se osoba vrátila hromadnou dopravou. U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR) a druhý musí člověk podstoupit o 5 až 14 dní později. 

Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění v závislosti na opatřeních platných v cílové zemi

Aktuální informace k cestám do zahraničí najdete zde. Případně můžete zavolat do informačního centra ministerstva zahraničí na číslo 222 264 222 (a to v pondělí až pátek mezi 8 a 16 hod.).

Lidé bez domova

O nakažené lidi bez přístřeší se postará odbor sociálních věcí magistrátu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s několika opatřeními na pomoc lidem bez domova. Nejenže pro ně zavedlo možnost trávit čas v noclehárnách i před den, ale zároveň jim zajišťuje i potřebné vybavení na zimu. Ve spojitosti s koronavirovou krizí pak ministerstvo prodloužilo do 2. listopadu 2020 termín, do kdy mohou sociální služby žádat o mimořádnou dotaci. Více informací zde.

Veřejné toalety

Aby se zamezilo šíření onemocnění covid-19, byly na dobu neurčitou uzavřeny i veřejné toalety. Více informací naleznete zde.

| Poslední úprava: 10. května 2021 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu