Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

30. října 2021 (so)

Aktualizace 9. 3. 2022: Opatření proti šíření nemoci covid-19 se mění ze dne na den. Stará nařízení přestávají platit a nová se objevují. Informace se na nás valí ze všech stran a někteří už pomalu nezvládají sledovat všechny změny, které se ve veřejném prostoru odehrávají. A to jak na státní, tak i regionální úrovni. Proto jsme pro vás připravili tento souhrnný přehled opatření, který pravidelně aktualizujeme.

Aktuální opatření 

Roušky a respirátory

 • Od 13. března se ruší nošení respirátorů na většině míst. Zůstávají povinné pouze v MHD a zdravotních a sociálních zařízeních. Vláda dále upřesní, na kterých hromadných akcích bude nutné i nadále nosit respirátor.
 • Do 13. března platí, že respirátor je nutné nosit ve vnitřních prostorech včetně pracovišť. Pokud je pracovník v kanceláři sám, ochranu mít nemusí. Respirátor není nutné mít ani v případech, kdy kolega sedí dále než 1,5 metru. Ve školách jsou roušky povinné ve společných prostorách školy. Ve třídách, pokud sedí žáci na svém místě, roušky mít nemusejí. Učitelé, kteří nemají dokončené očkování nebo nejsou otestovaní, mají povinnost mít během výuky respirátor. Venku nejsou roušky a respirátory povinné. Výjimky z nošení roušek a respirátorů mají děti do dvou let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

PCR testy

 • Očkovaní i neočkovaní lidé mají v březnu nárok na jeden preventivní PCR test zdarma.

Testování

 • 18. února bylo ukončeno plošné testování ve školách i firmách.
 • Od 13. března skončí testování zaměstnanců i neočkovaných návštěvníků v sociálních a zdravotnických službách.

Obchody, služby, sport a kultura

 • Od 1. března není omezen počet lidí na hromadných akcích.
 • 10. února byla zrušena povinnost prokazovat se certifikátem o prodělané nemoci či očkování při návštěvě restaurací a hotelů a na hromadných akcích.
 • Obchody a služby mohou být otevřené bez omezení otvírací doby.
 • Wellness, bazény a fitness centra jsou otevřeny bez omezení.
 • Zoologické a botanické zahrady jsou otevřeny bez omezení.
 • Muzea, galerie a památky jsou otevřeny bez omezení.
 • Knihovny jsou otevřeny bez omezení.
 • Restaurace, hospody, bary, diskotéky, kluby, kavárny, kasina, hotely a další ubytovací zařízení jsou otevřeny bez omezení.
 • Profesionální i amatérský sport je povolen bez omezení.

Zahraniční cesty

 • Na stránkách ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jaké je v ní riziko nákazy.
 • Aktuální pravidla pro Čechy vracející se ze zahraničí do ČR naleznete zde.
 • Informace pro cizince cestující do ČR ze zahraničí pak najdete zde a zde.
 • Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Aktuální informace najdete zde.

Úřady a jiné instituce fungují bez omezení.

Kompletní přehled aktuálně platných opatření včetně všech výjimek naleznete zde.

Fungování magistrátu

S úřady doporučujeme komunikovat, pokud možno, písemně, elektronicky či telefonicky. V případě nutnosti může magistrát přistoupit k regulaci počtu klientů v budovách.

Řidičské průkazy a STK

Pokud vám skončila platnost řidičského průkazu (nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče) mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, automaticky se prodlužuje o sedm měsíců od data konce platnosti a o dalších šest měsíců (nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později). U dokladů, kterým skončila nebo skončí platnost v době mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se pak prodlužuje o deset měsíců. V obou případech lze takovéto řidičské průkazy používat nejen při cestách po České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. Více informací naleznete zde.

Díky evropskému nařízení se prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti v celé EU. Prodlužují se ty doklady, které propadly v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Cílem nařízení je snížit mobilitu a tím pádem i kontakt osob. STK zůstávají i nadále v provozu.

PCR a antigenní testování

V tuto chvíli je v Olomouci hned několik odběrových míst, kde můžete podstoupit PCR (samoplátci i indikovaní pacienti se žádankou od lékaře či hygieny) nebo antigenní test. Všechna místa odebírají vzorky od indikovaných pacientů (se žádankou od lékaře či hygieny) i samoplátců. Konkrétní termín je nutné si rezervovat předem. 

Od pondělí 26. října 2020 funguje v Olomouckém kraji i mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ten bude nasazován především v ohniscích nákazy, jako jsou střediska sociální péče, pečovatelské domy nebo domovy seniorů.

Očkování

První dodávka vakcín dorazila do České republiky 26. prosince a 27. prosince 2020 začalo očkování. V první vlně přišla řada na seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému. Poté budou následovat další skupiny obyvatelstva.

Rezervační web byl spuštěn 15. ledna 2021. Termín očkování je možné si zarezervovat zde. Pokud rezervaci lidé nezvládnou sami, mohou využít celostátní informační linku 1221infolinku města Olomouce 800 606 800, pomoc příbuzných nebo praktických lékařů.

Přehled dostupných informací o očkování proti onemocnění covid-19 naleznete zde.

Přeočkování třetí dávkou

Přeočkování třetí dávkou vakcíny se doporučuje lidem nad 60 let a rizikovým skupinám, kteří ho mohou podstoupit už po pěti měsících od druhé dávky. Všichni ostatní, kteří projeví o posilující třetí dávku zájem, si pak budou muset počkat nejméně šest měsíců od druhé dávky. Za rizikové skupiny se považují senioři, chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a klienti v pobytových sociálních zařízeních.

Očkování třetí dávkou je zcela dobrovolné.

Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou byla spuštěna v pondělí 20. září na ceskoockuje.cz. Pokud se lidé chtějí nechat naočkovat třetí dávkou u svého praktického lékaře, musejí se hlásit přímo u něj a webovou přihlášku vynechat. Očkování třetí dávkou je pak možné i centrech, kde očkují bez předchozí registrace.

Jako posilující třetí dávka budou sloužit vakcíny od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna. Ty totiž mohou dostat i lidé, kteří se původně nechali naočkovat jiným typem vakcíny (např. AstraZeneca nebo Johnson & Johnson).

Potvrzení o bezinfekčnosti

Od 1. června je možné získat tři různé druhy certifikátů souvisejících s onemocněním covid-19. Vzhled všech nově vydaných certifikátů je jednotný pro celou EU. Jedná se o certifikát o prodělaném onemocnění, výsledcích negativního testu nebo provedeném očkování. Všechny zmíněné certifikáty je možné získat na portálu ocko.uzis.czObčané České republiky s platným občanským průkazem si je mohou vyzvednout od 1. června. Děti bez OP a cizinci pak budou mít tuto možnost od 7. června.

Staré certifikáty bude možné obnovit od 1. června taktéž na portálu ocko.uzis.cz, kde se po přihlášení vygenerují v nové podobě. 

Více informací o certifikátech naleznete zde. 

Rozvoz léků

Lékárna Rena Olomouc nabízí rozvoz léků, včetně těch vázaných na lékařský předpis. Vše lze domluvit telefonicky (585 435 247, 776 749 429) nebo e-mailem ([email protected]). Více informací naleznete zde.

Psychologická pomoc

Oblastní spolek Českého červeného kříže obnovil od 23. října 2020 linku psychosociální pomoci. Linka je dostupná v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 776 788 103. Podrobnosti se dozvíte zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Více informací naleznete zde.

Senioři a hendikepovaní

Seniorům v nouzi i osobám o ně pečujícím je na čísle 800 200 007 k dispozici bezplatná telefonní Linka seniorů organizace Elpida. Na ní jim poskytnou nejen psychickou pomoc, ale i tu fyzickou. Ve spolupráci s Junákem jim zdarma pomůžou při zajišťování základních potřeb, jako je nákup potravin, léků nebo návštěva pošty. Více informací zde.

Od 9. listopadu 2020 mohou městskou informační linku 800 606 800 využívat i osoby se sluchovým postižením, nedoslýchaví senioři či cizinci preferující psanou formu komunikace. Více informací o této funkci a způsobech jejího využití naleznete zde.

Charita Olomouc ve spolupráci s městem a skauty obnovila službu nakupování potravin, drogistického zboží a léků pro seniory a osoby v karanténě. Tuto možnost mohou Olomoučané využívat od pondělí do pátku s tím, že zaplatí pouze cenu nákupu. O pomoc je možné požádat telefonicky na čísle 731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]. Více informací naleznete zde.

Podnikatelé a zaměstnanci

Pro olomoucké podnikatele i ty, co by jim chtěli pomoci, vznikl projekt Olomouc si pomáhá! Ten si dal za cíl propojit Olomoučany s místními živnostníky, firmami a organizacemi, na které negativně dopadla nebo stále dopadají opatření spojená s bojem proti epidemii koronaviru.

Vláda vypsala hned několik různých podpůrných programů na podporu ekonomiky. Jsou mezi nimi obecná i konkrétní opatření, které by měly pomáhat lidem a firmám podnikajícím v určitých sektorech. Seznam všech aktuálních i uzavřených kompenzačních programů naleznete zde.

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru je k dispozici zde.

Cesty ze zahraniční

Před cestou do zahraničí navštivte stránky ministerstva zahraničí, kde najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Navíc zde získáte i informaci o tom, jaké v ní hrozí riziko nákazy. 

Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění v závislosti na opatřeních platných v cílové zemi

Aktuální informace k cestám do zahraničí najdete zde. Případně můžete zavolat do informačního centra ministerstva zahraničí na číslo 222 264 222 (a to v pondělí až pátek mezi 8 a 16 hod.).

Lidé bez domova

O nakažené lidi bez přístřeší se postará odbor sociálních věcí magistrátu.

| Poslední úprava: 30. října 2021 (so)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu