Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Souhrnný přehled aktuálních opatření « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

2. listopadu 2020 (po)

Aktualizace: 23. 11. 2020: Opatření proti šíření nemoci covid-19 se mění ze dne na den. Stará nařízení přestávají platit a nová se objevují. Informace se na nás valí ze všech stran a někteří už pomalu nezvládají sledovat všechny změny, které se ve veřejném prostoru odehrávají. A to jak na státní, tak i regionální úrovni. Proto jsme pro vás připravili tento souhrnný přehled opatření, který pravidelně aktualizujeme.

Nouzový stav

5. října 2020 byl vládou vyhlášen nouzový stav. Ten aktuálně platí do 12. prosince 2020 a to na celém území České republiky. Většina následujících opatření je spojena s jeho trváním a řídí se podle Protiepidemického systému ČR (PES).
Doba trvání nouzového stavu se může v závislosti na současné situaci kdykoliv změnit.

Aktuální opatření

Zatím poslední změna opatření proběhla 23. listopadu 2020. Ta mimo jiné přinesla:

 • Možnost pořádání hromadných akcí ve vnitřcích a venkovních prostorech až pro 6 osob. To stejné platí i pro venkovní rekreační sporty.
 • Zkrácení nočního zákazu vycházení. Ten nově platí od 23:00 do 5:00 hodin.
 • Zvýšení maximálního počtu účastníků na svatbách, pohřbech a bohoslužbách. Ten se zvyšuje na 20 osob.
 • Možnost konání divadelních představení a koncertů. Ale bez diváků. Divadla, koncertní sály, kina, muzea či galerie jsou i nadále pro veřejnost uzavřeny.
 • Prodloužení otvírací doby obchodů a výdejních okének restaurací do 23:00 hodin. To stejné platí i pro hotelové restaurace. Nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejnosti.
 • Výjimku z omezení počtu nakupujících v obchodech pro děti do 6 let. Ty se nyní nebudou počítat do maximální kapacity prodejen. Rodiče s kočárky navíc nemusí používat nákupní vozíky ani tam, kde to prodejci kvůli dodržení tohoto pravidla vyžadují.
 • Změnu pravidel pro farmářské trhy. Pro ty nyní platí stejná opatření jako pro běžné obchody.
 • Povolení prodeje vánočních stromků, ozdob a kaprů. Na trzích se budou moci prodávat i v neděli.
 • Otevření prodejen se zbraněmi a střelivem.
 • Otevření výdejních okének knihoven. Tam si lidé budou moci vyzvedávat objednané výpůjčky a vracet přečtené knihy.
 • Obnovení teoretických i praktických závěrečných testů v autoškolách. Cvičné jízdy jsou však i nadále zakázané.

Kompletní přehled aktuálně platných opatření včetně všech výjimek naleznete zde.

Fungování magistrátu

Od 1. září 2020 je vstup, pohyb a pobyt lidí v prostorách všech budov Magistrátu města Olomouce umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Zároveň od 12. října 2020 může veřejnost navštívit prostory magistrátu jen v pondělí a ve středu. A to mezi 9:00-11:00 a 13:00-16:00 hod. Úterky a čtvrtky jsou od 8:00 do 15:30 hod. vyhrazeny pouze objednaným klientům. V pátek jsou objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny. Vnější činnost příslušných odborů magistrátu je zachována a nadále fungují i zkušební komisaři autoškol. Více informací naleznete zde.

Doporučujeme s úřady komunikovat pokud možno písemně, elektronicky či telefonicky.

Fungování městských organizací

Onemocnění covid-19 změnilo i fungování městských organizací v Olomouci. Aktuální informace o jejich provozu naleznete zde.

Až do odvolání byly od 13. října 2020 pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Technických služeb města Olomouce. Sběrné dvory fungují i nadále beze změn a podzimní sběrové soboty probíhají podle harmonogramu. Více informací zde.

Pokud si potřebujete vyřídit cokoliv ohledně rybářských lístků, je nutné se předem objednat a dohodnout se s pracovníky odboru životního prostředí na termínu podání žádosti i vydání rybářského lístku. Více informací včetně kontaktu naleznete zde.

Řidičské průkazy

Pokud vám během nouzového stavu vypršela platnost řidičského průkazu, nezoufejte. Po dobu jeho trvání můžete jezdit i s propadlým dokladem a nehrozí vám žádné pokuty. Momentálně se jedná o prodloužení platnosti těchto řidičských průkazů až do 31. března 2021. Více zde.

Testování

V tuto chvíli jsou v Olomouci dvě odběrová místa, kde se můžete nechat testovat. Fakultní nemocnice Olomouc i Vojenská nemocnice Olomouc odebírají vzorky od indikovaných pacientů (se žádankou od lékaře či hygieny) i samoplátců. Na obou je nutné si rezervovat konkrétní termín předem. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Od pondělí 26. října 2020 funguje v Olomouckém kraji i mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ten bude nasazován především v ohniscích nákazy, jako jsou střediska sociální péče, pečovatelské domy nebo domovy seniorů.

Školky a školy

Od 14. října 2020 přešly všechny školy na povinné distanční vzdělávání (k uzavření středních, vyšších odborných i vysokých škol a konzervatoří došlo už o dva dny dříve). Výjimku mají pouze mateřské a speciální školy nebo žáci prvních a druhých tříd základních škol. Ti mohou od 18. listopadu 2020 opět zasednout do školních lavic. 25. září 2020 se k nim přidají i závěrečné ročníky středních a vysokých škol. Na středních školách a v posledních ročnících vysokých škol se obnoví i praktická výuka pro skupiny do 20 studentů. Opět bude povolena také individuální výuka na uměleckých a jazykových školách. 30. září 2020 pak půjdou do škol i zbývající děti z prvního stupně a žáci 9. ročníků. Další třídy druhého stupně a nižší stupně víceletých gymnázií se budou ve škole střídat po týdnu.

Stejně tak byly až do odvolání uzavřeny i městské dětské jesle na tř. Spojenců.

Olomoucký kraj vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem, jejichž rodiče pracují v první linii. O děti zdravotnického personálu, policistů, hasičů nebo sociálních pracovníků se v Olomouci postará základní a mateřská škola Holečkova či základní škola Stupkova 16. Od 2. listopadu 2020 pak mohou do těchto škol umístit své děti ve věku 3–10 let i zaměstnanci škol, někteří úředníci, pracovníci České pošty nebo třeba vojáci. Kompletní seznam povolání, pro jejichž děti jsou školy určeny, naleznete zde.

Městská hromadná doprava

Od 1. října 2020 musí cestující ve vozech městské hromadné dopravy nosit roušky. Spolu s tím došlo 24. září 2020 k dočasnému ukončení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů.

Od 14. října 2020 byly zrušeny školní posilové spoje. Přehled zrušených spojů naleznete zde.

Zároveň byl omezen provoz na některých autobusových linkách. Od pondělí 26. října bude náhradní autobusová linka X jezdit v intervalu 15 (přes den) a 30 min. (ve večerních hodinách). Linky 12, 16 a 19 pak se pak budou řídit prázdninovými jízdními řády.

V souvislosti se zrušením nedělního maloobchodního prodeje došlo 1. listopadu 2020 i k omezení provozu na dalších dvou linkách. Linka č. 25 nebude v neděli zajíždět až ke Kauflandu a linka č. 27 tento den nepojede vůbec.

Z důvodu omezení volného pohybu osob v nočních hodinách pak byly od 3. listopadu 2020 omezeny i noční spoje, konkrétně linky č. 50 a 52. Více informací o těchto opatřeních naleznete zde.

Rozvoz léků

Lékárna Rena Olomouc nabízí rozvoz léků, včetně těch vázaných na lékařský předpis. Vše lze domluvit telefonicky (585 435 247, 776 749 429) nebo e-mailem (lekarna.rena@seznam.cz). Více informací naleznete zde.

Psychologická pomoc

Oblastní spolek Českého červeného kříže obnovil od 23. října 2020 linku psychosociální pomoci. Linka je dostupná v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 776 788 103. Podrobnosti se dozvíte zde.

Senioři a hendikepovaní

Seniorům v nouzi i osobám o ně pečujícím je na čísle 800 200 007 k dispozici bezplatná telefonní Linka seniorů organizace Elpida. Na ní jim poskytnou nejen psychickou pomoc, ale i tu fyzickou. Ve spolupráci s Junákem jim zdarma pomůžou při zajišťování základních potřeb, jako je nákup potravin, léků nebo návštěva pošty. Více informací zde.

Od 9. listopadu 2020 mohou městskou informační linku 800 606 800 využívat i osoby se sluchovým postižením, nedoslýchaví senioři či cizinci preferující psanou formu komunikace. Více informací o této funkci a způsobech jejího využití naleznete zde.

Charita Olomouc ve spolupráci s městem a skauty obnovila službu nakupování potravin, drogistického zboží a léků pro seniory a osoby v karanténě. Tuto možnost mohou Olomoučané využívat od pondělí do pátku s tím, že zaplatí pouze cenu nákupu. O pomoc je možné požádat telefonicky na čísle 731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu nakupy@olomouc.charita.cz. Více informací naleznete zde.

Podnikatelé

Pro olomoucké podnikatele i ty, co by jim chtěli pomoci, vznikl projekt Olomouc si pomáhá! Ten si dal za cíl propojit Olomoučany s místními živnostníky, firmami a organizacemi, na které negativně dopadla nebo stále dopadají opatření spojená s bojem proti epidemii koronaviru.

Současně byl vládou schválen kompenzační bonus 500 Kč denně pro podnikatele, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením uzavřít provozy, nebo jim bylo zamezeno podnikat. Ten však ještě musí schválit Poslanecké sněmovna. Až poté bude možné žádat Finanční správu o příspěvek za období od 5. října do 4. listopadu 2020. Více informací zde.

26. října 2020 byly vládou schváleny změny v programu Antivirus. Režim B (podpora zaměstnavatelů, kteří jsou stávající situací dotčeni nepřímo) navázal na již schválené prodloužení a rozšíření programu Antivirus – Režim A (podpora firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády) z 14. října 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 16. října 2020 druhou výzvu dotačního programu Covid – Nájemné. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného mají všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost či poskytování služeb zákazníkům v pronajaté provozovně a jejich podnikání bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno. Ti, kteří sídlí v městských prostorách a potřebují čestné prohlášení pronajímatele, naleznou všechny potřebné informace zde.

Lidé bez domova

O nakažené lidi bez přístřeší se postará odbor sociálních věcí magistrátu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s několika opatřeními na pomoc lidem bez domova. Nejenže pro ně zavedlo možnost trávit čas v noclehárnách i před den, ale zároveň jim zajišťuje i potřebné vybavení na zimu. Ve spojitosti s koronavirovou krizí pak ministerstvo prodloužilo do 2. listopadu 2020 termín, do kdy mohou sociální služby žádat o mimořádnou dotaci. Více informací zde.

Veřejné toalety

Aby se zamezilo šíření onemocnění covid-19, byly na dobu neurčitou uzavřeny i veřejné toalety. Více informací naleznete zde.

| Poslední úprava: 2. listopadu 2020 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu