Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

Souhrnný přehled aktuálních opatření

15. ledna 2021 (pá)

Aktualizace 23. 2. 2021: Opatření proti šíření nemoci covid-19 se mění ze dne na den. Stará nařízení přestávají platit a nová se objevují. Informace se na nás valí ze všech stran a někteří už pomalu nezvládají sledovat všechny změny, které se ve veřejném prostoru odehrávají. A to jak na státní, tak i regionální úrovni. Proto jsme pro vás připravili tento souhrnný přehled opatření, který pravidelně aktualizujeme.

Nouzový stav

5. října 2020 byl vládou vyhlášen nouzový stav. Ten aktuálně platí do 28. února 2021 a to na celém území České republiky. Většina následujících opatření je spojena s jeho trváním a řídí se podle Protiepidemického systému ČR (PES).

Doba trvání nouzového stavu se může v závislosti na současné situaci kdykoliv změnit.

Aktuální opatření

Od 1. března se částečně mění podmínky izolace a karantény pro lidi, kteří přišli do rizikového kontaktu s jedinci pozitivními na koronavirus.

 • Nově už do karantény nebudou muset ti, kteří byli nejméně dva týdny předtím kompletně naočkováni nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky.

Od 25. února začnou platit přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech.

 • Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, chirurgické rouškou nebo nanorouškou. Výjimku budou mít například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině. Do 28. února bude v tomto případě platit výjimka, která dočasně umožní i použití jiných ochranných prostředků.
 • V obchodech, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, prostředcích veřejné dopravy, ale i na mezinárodních letištích, nástupištích, zastávkách a čekárnách veřejné dopravy a ve vozidlech (pokud v nich pojedou lidé z více domácností) bude nutné mít nasazený respirátor (minimálně třídy FFP2 či KN 95) nebo alespoň dvě přes sebe přeložené chirurgické roušky. Nadále nebude možné využívat doma vyrobené látkové roušky. Výjimku z tohoto nařízení budou mít i děti do 15 let. Těm bude stačit pouze jedna zdravotnická rouška.
 • Kompletní znění mimořádného opatření a přehled všech výjimek naleznete zde.

Změny stávajících opatření platné od 15. února:

 • Knihovny mohou opět otevřít výdejní okénka. Skrz ně budou moci vydávat předem objednané výpůjčky nebo přijímat vrácené knihy. Při jiném, než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
 • Ubytovací služby bude možné poskytnout lidem, kteří se potřebují ubytovat proto, aby jim mohly být poskytnuty zdravotní služby a jejich nezbytnému doprovodu.
 • Cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání byly zařazeny mezi výjimky z omezení volného pohybu osob. V případě, že se takových voleb nebo zasedání účastní více než deset osob, musí mít nasazeny minimálně chirurgické roušky, dodržovat rozestupy a prokázat se negativním výsledkem testu. Shromáždění se smí, až na výjimky, zúčastnit maximálně 50 osob.
 • Bylo zrušeno omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.
 • Bylo umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a konzervatořích.
 • Výjimku z ochranného opatření regulujícího vstup do České republiky nově dostali i profesionální sportovci a reprezentanti nebo pracovníci v kritické infrastruktuře.

Přehled stále platných opatření z 28. ledna:

 • Od 30. ledna se upraví pravidla pro hotely a lidi na služební cestě, kteří by v nich chtěli přespat. Nově je možné poskytnout ubytování pouze jedincům, kteří se prokážou potvrzením od zaměstnavatele nebo objednavatele služby. Lidé mohou i nadále cestovat na vlastní nebo pronajatou chalupu. Naopak není možné se ubytovat na ubytovací smlouvu.
 • Od 30. ledna platí zákaz prodeje na trzích, v tržnicích a ve stáncích. Výjimku mají jen pojízdné prodejny potravin a drogistického zboží v obcích, kde toto zboží nelze zakoupit jinde.
 • Od 30. ledna byl zpřísněn provoz lanovek. Už nemohou převážet ani pěší turisty nebo sáňkaře.
 • Od 30. ledna došlo k opětovnému zákazu návštěv v nemocnicích. Výjimku mají návštěvy pacientů v terminálním stadiu nemoci, dětských pacientů nebo účast otce u porodu. Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let a dětem do 15 let stačí rouška). Návštěva zároveň nesmí trvat déle než 30 minut a mohou se jí účastnit maximálně dvě osoby najednou.
 • Dochází i ke změně ve fungování autoškol. Od 30. ledna je povinné využívání respirátoru FFP2 v automobilu.
 • Od 1. února se zkrátí pauzy u bezplatného antigenního testování. Místo jednou za pět dnů se lidé budou moci nechat bezplatně otestovat jednou za tři dny.
 • 8. února pak bylo schváleno, že od 9. února dojde k otevření provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení či nezbytnou podmínkou pro výkon určité činnosti. Rozšíří se i povolené vzdělávací akce a zkoušky. A to zejména o praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona o dráhách či o rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Přehled stále platných opatření z 27. prosince:

 • Prodloužení nočního zákazu vycházení od 21:00 do 4:59 hodin.
 • Omezení volného pohybu osob od 5:00 do 20:59 hodin.
 • Omezení shromažďování lidí. Na veřejně přístupných místech se nyní mohou pohybovat maximálně v počtu 2 osob.
 • Stále je možné vycestovat do přírody, parku nebo na vlastní rekreační zařízení.
 • I nadále je možné vycestovat z České republiky.
 • Kostely mohou být při bohoslužbách obsazeny pouze z 10 % kapacity k sezení.
 • Svatby a pohřby se mohou konat maximálně v počtu 15 osob.
 • Nadále jsou umožněny profesionální sportovní soutěže bez přítomnosti diváků.
 • Všechna vnitřní sportoviště zůstávají uzavřená. Venku lze sportovat maximálně ve 2 lidech. Lyžařské vleky nesmí být v provozu.
 • Restaurace musí zůstat uzavřeny. Od 5:00 do 21:00 hodin mohou prodávat jídlo přes výdejní okénka.
 • Stále platí zákaz prodeje alkoholu z výdejních okének i konzumace alkoholu na veřejnosti.
 • Ubytovací služby zůstávají pro rekreanty uzavřeny. Povoleny jsou pouze pro osoby na služební cestě.
 • Obchody, kromě výjimek zůstávají uzavřeny. Mezi výjimky patří: (prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, zverimexy, trafiky, optiky, prádelny, čistírny, květinářství, galanterie, zámečnictví, železářství, prodejny domácích potřeb, zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky, autoservisy, myčky aut či prodejny zbraní a střeliva. Ty však mohou prodávat pouze nezbytné zboží.
 • Ve všech obchodech je povolen výdej předem objednaného zboží přes výdejní okénko.
 • Nedělní zákaz prodeje tentokrát neplatí.
 • Platí zákaz venkovních trhů.
 • Zavřeno musí mít i provozovatelé služeb, jako jsou kadeřnictví nebo kosmetické salony, bazény, fitness a wellness centra, herny i kasina.
 • Muzea, galerie, divadla i kina taktéž nemohou otevřít.
 • Stejně tak zůstávají uzavřeny i zoologické a botanické zahrady, veletrhy i výstavy.
 • Omezení návštěv v sociálních zařízeních. Od 7. ledna 2021 mohou do léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče zavítat pouze návštěvníci s negativním antigenním nebo PCR testem ne starší než 48 hodin a nasazeným respirátorem třídy FFP2 nebo KN95.
 • Lázně fungují v omezeném režimu a poskytují své služby pouze ze zdravotních důvodů.
 • Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci mateřských a speciálních škol a první a druhé ročníky základních škol. Zbytek se bude učit distančně.
 • Od 19. ledna 2021 se opět otevřely některé další segmenty maloobchodu. Konkrétně jde o papírnictví a prodejny dětského oblečení či obuvi.

Kompletní přehled aktuálně platných opatření včetně všech výjimek naleznete zde.

Fungování magistrátu

Od 1. září 2020 je vstup, pohyb a pobyt lidí v prostorách všech budov Magistrátu města Olomouce umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Informační centrum Olomouc funguje po dobu trvání nouzového stavu v omezeném režimu. Lze ho navštívit pouze v pondělí a ve středu mezi 8-11 a 13-16 hodinou.

Od 13. prosince 2020 obnovily svou prezenční činnost výbory, odborné komise a KMČ. Jejich schůze probíhají za dodržení všech platných hygienických pravidel. Detašovaná pracoviště Magistrátu města Olomouce pak opětovně otevřela 14. prosince 2020.

15. února skončilo omezení úředních hodin Magistrátu města Olomouce. Hygienická opatření a nařízení však zůstávají beze změn. S úřady doporučujeme komunikovat, pokud možno, písemně, elektronicky či telefonicky. V případě nutnosti může magistrát přistoupit k regulaci počtu klientů v budovách.

Fungování městských organizací

Onemocnění covid-19 změnilo i fungování městských organizací v Olomouci. Aktuální informace o jejich provozu naleznete zde.

Až do odvolání byly od 13. října 2020 pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Technických služeb města Olomouce. Sběrné dvory fungují i nadále beze změn a podzimní sběrové soboty probíhají podle harmonogramu. Více informací zde.

Pokud si potřebujete vyřídit cokoliv ohledně rybářských lístků, je nutné se předem objednat a dohodnout se s pracovníky odboru životního prostředí na termínu podání žádosti i vydání rybářského lístku. Více informací včetně kontaktu naleznete zde.

Řidičské průkazy

Pokud vám skončila platnost řidičského průkazu (nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče) mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, prodlužuje se jeho platnost automaticky o 7 měsíců od data konce platnosti a lze jej používat pro cestování v rámci celé Evropské unie. Pro doklady, kterým skončila nebo skončí platnost mezi 1. zářím 2020 a 31. březnem 2021, platí prodloužení platnosti o 6 měsíců, ale lze je využívat pouze na území České republiky. Více informací naleznete zde.

PCR testování

V tuto chvíli jsou v Olomouci dvě odběrová místa, kde se můžete nechat testovat. Fakultní nemocnice Olomouc i Vojenská nemocnice Olomouc odebírají vzorky od indikovaných pacientů (se žádankou od lékaře či hygieny) i samoplátců. Na obou je nutné si rezervovat konkrétní termín předem. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Od pondělí 26. října 2020 funguje v Olomouckém kraji i mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ten bude nasazován především v ohniscích nákazy, jako jsou střediska sociální péče, pečovatelské domy nebo domovy seniorů.

Antigenní testování

16. prosince 2020 odstartovalo dobrovolné antigenní testování. To mohou podstoupit všichni občané České republiky, kteří jsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Otestovat se lze nechat opakovaně, maximálně však jednou za tři dny.

Po otestování lidé obdrží potvrzení, které je možné – v případě, že byl jejich antigenní test negativní – použít při návštěvě pacientů umístěných na nemocničních odděleních dlouhodobé a následné lůžkové péče nebo klientů sociálních zařízení. Test však nesmí být starší než 48 hodin. Více informací naleznete zde.

Zároveň lze negativní výsledek antigenního testu využít i při některých cestách do zahraničí. Přehled jednotlivých zemí včetně jejich požadavků naleznete zde.

Více informací o antigenním testování se dozvíte v letáku ministerstva zdravotnictví.

V Olomouci se bude možné nechat otestovat ve Fakultní nemocnici Olomouc nebo ve Vojenské nemocnici Olomouc. Na testy je nutné se předem objednat.

Seznam všech odběrových míst naleznete zde.

Očkování

První dodávka vakcín dorazila do České republiky 26. prosince a 27. prosince 2020 začalo očkování. V první vlně by se měli dostat na řadu senioři, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníci, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému. Poté budou následovat další skupiny obyvatelstva.

Rezervační web byl pro osoby starší 80 let spuštěn 15. ledna 2021. Termín očkování si senioři mohou zarezervovat zde. Pokud rezervaci nezvládnou sami, mohou využít celostátní informační linku 1221, infolinku města Olomouce 800 606 800, pomoc příbuzných nebo praktických lékařů. Pro zbytek populace se rezervační systém otevře 1. února 2021.

Přehled dostupných informací o očkování proti onemecnění covid-19 naleznate zde.

Školky a školy

Z důvodu opětovného zhoršení epidemiologické situace se bude od 4. ledna 2021 většina žáků a studentů vzdělávat distančně. Do škol nastoupí pouze první a druhé ročníky základních škol a žáci speciálních a mateřských škol.

Od 7. ledna 2021 pak budou za dodržení všech bezpečnostních opatření umožněny individuální konzultace. A to jak pro žáky základních, středních i vysokých škol. Konání zkoušek v prezenční formě je na vyšších odborných a vysokých školách omezeno na 10 osob. Stejné omezení platí i pro organizaci přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Olomoucký kraj vyčlenil několik základních a mateřských škol, které budou k dispozici dětem, jejichž rodiče pracují v první linii. O děti zdravotnického personálu, policistů, hasičů nebo sociálních pracovníků se v Olomouci postará základní škola Stupkova 16. Do této školy mohou umístit své děti ve věku 3–10 let i zaměstnanci škol, někteří úředníci, pracovníci České pošty nebo třeba vojáci. Kompletní seznam povolání, pro jejichž děti jsou školy určeny, naleznete zde.

Městská hromadná doprava

Od 1. října 2020 musí cestující ve vozech městské hromadné dopravy nosit roušky. Spolu s tím došlo 24. září 2020 k dočasnému ukončení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů.

Od 18. prosince do odvolání nevyjedou spoje linky č. 50 s odjezdy ve 23:53 hodin z Náměstí Hrdinů a v 0:12 hodin z Hlavního nádraží. Navíc byl dočasně přerušen provoz linky č. 52.

Rozvoz léků

Lékárna Rena Olomouc nabízí rozvoz léků, včetně těch vázaných na lékařský předpis. Vše lze domluvit telefonicky (585 435 247, 776 749 429) nebo e-mailem (lekarna.rena@seznam.cz). Více informací naleznete zde.

Psychologická pomoc

Oblastní spolek Českého červeného kříže obnovil od 23. října 2020 linku psychosociální pomoci. Linka je dostupná v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 776 788 103. Podrobnosti se dozvíte zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Více informací naleznete zde.

Senioři a hendikepovaní

Seniorům v nouzi i osobám o ně pečujícím je na čísle 800 200 007 k dispozici bezplatná telefonní Linka seniorů organizace Elpida. Na ní jim poskytnou nejen psychickou pomoc, ale i tu fyzickou. Ve spolupráci s Junákem jim zdarma pomůžou při zajišťování základních potřeb, jako je nákup potravin, léků nebo návštěva pošty. Více informací zde.

Od 9. listopadu 2020 mohou městskou informační linku 800 606 800 využívat i osoby se sluchovým postižením, nedoslýchaví senioři či cizinci preferující psanou formu komunikace. Více informací o této funkci a způsobech jejího využití naleznete zde.

Charita Olomouc ve spolupráci s městem a skauty obnovila službu nakupování potravin, drogistického zboží a léků pro seniory a osoby v karanténě. Tuto možnost mohou Olomoučané využívat od pondělí do pátku s tím, že zaplatí pouze cenu nákupu. O pomoc je možné požádat telefonicky na čísle 731 631 967 nebo prostřednictvím e-mailu nakupy@olomouc.charita.cz. Více informací naleznete zde.

Od 22. prosince 2020 musí poskytovatelé sociálních služeb (např. domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem), dohlédnout na to, aby uživatelé, kteří opustí objekt nebo areál zařízení, měli po celou dobu vycházky nasazený alespoň FFP2 nebo KN95 a zároveň byli po návratu umístěni do oddělených prostor s tím, že jim bude do 72 hodin proveden antigenní test. Ten se následně zopakuje za další tři až čtyři dny. Izolace bude ukončena pouze v případě, že oba testy vyjdou negativní.

Podnikatelé

Pro olomoucké podnikatele i ty, co by jim chtěli pomoci, vznikl projekt Olomouc si pomáhá! Ten si dal za cíl propojit Olomoučany s místními živnostníky, firmami a organizacemi, na které negativně dopadla nebo stále dopadají opatření spojená s bojem proti epidemii koronaviru.

Současně byl vládou schválen kompenzační bonus pro podnikatele, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením uzavřít provozy, nebo jim bylo zamezeno podnikat. Podnikatelé mohou žádat o příspěvek za dny od 5. října 2020 do 23. ledna 2021. Více informací zde.

Dne 22. února schválila vláda prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus (A, A+ i B) až do 30. dubna.

 • Režim A – podpora firem, které musely v říjnu, listopadu a prosinci 2020 uzavřít svůj provoz na základě rozhodnutí vlády
 • Režim A+ – podpora zaměstnavatelů, kteří museli nuceně uzavřít (či významně omezit) svůj provoz na základě krizových opatření vlády, mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic
 • Režim B – podpora zaměstnavatelů, kteří jsou stávající situací dotčeni nepřímo

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 15. ledna 2021 třetí výzvu dotačního programu Covid – Nájemné. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného za období od 1. října do 31. prosince 2020 mají všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost či poskytování služeb zákazníkům v pronajaté provozovně a jejich podnikání bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno. O podporu mohou požádat od 22. ledna do 22. března 2021.

Ti, kteří sídlí v městských prostorách a potřebují čestné prohlášení pronajímatele, naleznou všechny potřebné informace zde.

4. ledna 2021 vláda schválila další pomoc pro uzavřené provozovny. V rámci dotačního programu Covid – Gastro dostanou podnikatelé, kteří museli od října uzavřít své provozovny v důsledku nařízení vlády, od státu finanční kompenzaci ve výši 400 korun na zaměstnance. Podpora pro uzavřené provozovny bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Pokud bude epidemická situace nadále vyžadovat uzavření těchto provozoven, tento termín může být prodloužen. Žádosti mohou posílat od 18. ledna (9:00 hod.) do 1. března 2021 (16:00 hod.). Podpora bude vyplacena pouze za dny, kdy bylo provozování podnikatelské činnosti na základě krizových opatření přímo omezeno. Za zaměstnance se budou počítat jak osoby v pracovním poměru, tak i spolupracující OSVČ.

Seznam všech aktuálních i uzavřených kompenzačních programů naleznete zde.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo speciální kalkulačku, která podnikatelům pomůže vypočítat podporu z dotačních programů státu.

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru je k dispozici zde.

Cesty ze zahraniční

Lidé, kteří od 20. prosince 2020 vstoupí na území České republiky, budou muset neprodleně po příjezdu nahlásit svému praktickému lékaři jakékoliv příznaky počínajícího infekčního onemocnění, které na sobě zpozorují. Zároveň budou muset při přechodu státní hranice podstoupit případnou namátkovou kontrolu příznaků infekčního onemocnění a vyšetření na přítomnost koronaviru.

Od 5. ledna 2021 se musí všichni lidé, jež v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území některého ze států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 musí před vstupem na území ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář. Zároveň, pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech nerozhodne o jiných karanténních opatřeních, musí se na vlastní náklady do 5 dnů od vstupu na naše území podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Toto nařízení neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, občany EU a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří přes ČR pouze přejíždějí (max. 12 hodin), nebo cestují do/z ČR na dobu nepřesahující 24 hodin.

Od 5. února dojde ke změně povinného testování osob, které do České republiky přijíždějí v rámci povolených výjimek ze zemí s rizikovým výskytem koronaviru. Osoby ze zemí se středním rizikem budou muset před vstupem do ČR doložit negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, u zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem budou muset ještě ve stanovené době po vstupu na české území podstoupit další PCR test, a to na vlastní náklady. Lidé z vysoce rizikových zemí budou muset před testem strávit minimálně pět dnů v karanténě. Výjimky z tohoto pravidla se nově rozšiřují o policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel a o občany, kteří doloží, že v posledních 90 dnech prodělali covid-19.

Lidé bez domova

O nakažené lidi bez přístřeší se postará odbor sociálních věcí magistrátu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s několika opatřeními na pomoc lidem bez domova. Nejenže pro ně zavedlo možnost trávit čas v noclehárnách i před den, ale zároveň jim zajišťuje i potřebné vybavení na zimu. Ve spojitosti s koronavirovou krizí pak ministerstvo prodloužilo do 2. listopadu 2020 termín, do kdy mohou sociální služby žádat o mimořádnou dotaci. Více informací zde.

Veřejné toalety

Aby se zamezilo šíření onemocnění covid-19, byly na dobu neurčitou uzavřeny i veřejné toalety. Více informací naleznete zde.

| Poslední úprava: 15. ledna 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu