Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Konference o pohybu: děti sice sportují, ale pohybu mají méně « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Konference o pohybu: děti sice sportují, ale pohybu mají méně

Konference o pohybu: děti sice sportují, ale pohybu mají méně

Konference o pohybu: děti sice sportují, ale pohybu mají méně

28. října 2019 (po)

Podnětné i alarmující informace přinesl další ročník Konference o rodinné politice města Olomouce. Ta se letos zaměřila na téma pohybu. Prezentace, zaměřené na skutečný fyzický pohyb ukázaly, že to s dětskou populací nevypadá moc dobře a dobré nejsou ani perspektivy. Nespravila by to prý ani hodina tělocviku navíc.

Šestý ročník konference ukázal, jak jsou prorodinné aktivity města Olomouce pozitivně vnímány odborníky. Celkem čtrnáct příspěvků psychologů, sociologů, obezitologů či například odborníků z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (FTK) sledoval zcela zaplněný velký sál budovy magistrátu v Hynaisově ulici. „Kvalitní rodinná politika je dlouhodobým zájmem města Olomouce. Těší mne, že zájemců o naši konferenci rok od roku přibývá, a o to více doufám, že je ani tento ročník nezklame,“ uvedla na začátku programu náměstkyně primátora Eva Kolářová. Program rozhodně nezklamal. Prakticky ke každému příspěvku probíhala i spontánní diskuze. Jinou věcí ovšem je, nakolik optimistické bylo vyznění příspěvků. Příliš ne.

Ne všechny příspěvky se týkaly reálného fyzického pohybu, některé jejich autoři zaměřili například na pohyby významů a funkcí v rodinách. Nicméně valná část příspěvků se týkala skutečného fyzického pohybu. Děti se dnes pohybují méně než děti před deseti či dvaceti lety a výrazně méně než generace jejich rodičů a prarodičů. Výsledky jsou snadno měřitelné – obezitou, včetně jejích morbidních verzí, trpí několikanásobně více dětí než v minulosti.

Podle prezentace Dalibora Pastuchy, dětského lékaře a obezitologa, není problém ani tak v nezájmu o sport, ale v celkovém životním stylu. „Děti sice mají během týdne například kroužky gymnastiky, fotbal, tenis nebo jiné sporty. Problém je v tom, že mezi tím se pohybují minimálně, i na tu gymnastiku je rodiče přivezou autem. Skutečným pohybem pak děti v průběhu standardního týdne tráví výrazně kratší dobu než předchozí generace,“ uvedl Dalibor Pastucha. Popsal i příklad, kdy u silně obézních dětí, které se léčily v lázních, trval na odevzdání mobilních telefonů či tabletů na celou dobu léčby. Byť tento požadavek vyvolal značný odpor dětí i kritiku ze strany rodičů, nakonec měl na terapii dětských pacientů velmi pozitivní vliv.

S odborníky z FTK se obezitolog shodl i na tom, že problémy školáků by nevyřešilo ani zavedení povinné třetí hodiny tělocviku. Podstatné je, aby se děti více hýbaly ve volném čase, aby se věnovaly například obyčejné chůzi a nenechaly se rodiči vozit autem. Pokud jde o školní tělocvik, problémem je, že stále roste snaha rodičů zajistit dětem osvobození od tohoto předmětu. Během konference zazněl návrh, aby o osvobození od tělesné výchovy mohl rozhodovat pouze specializovaný lékař, a nikoliv ošetřující dětský lékař, který může být motivován k vyhovění rodičům proto, aby si udržel pacienta. „Kromě zcela specifických onemocnění je v případě velké většiny diagnóz naprosté vynechání pohybu zločinem, který je v neprospěch zdraví dítěte,“ zaznělo při diskuzi.

Nadějně naopak vyzněly například příspěvky o možnostech využití poznatků výzkumu FTK ve fungování škol, zpráva o činnosti Rodinného centra Heřmánek nebo pozvánka do vznikajícího Holického lesa, který přímo v Olomouci nabídne příštím generacím prostor pro relaxaci a zdravý pohyb v přírodním prostředí.

Máme rádi nenáročný rekreační pohyb

Organizátory konference zajímalo, jak jsou na tom s pohybem sami účastníci konference. Do ankety se zapojilo 55 respondentů.

Celkem 35 účastníků uvedlo, že má nejraději pohyb, který mohou přizpůsobit své kondici. Nejčastěji uváděli plavání, jízdu na kole, turistiku, běh. Celkem 21 účastníků uvedlo, že má rádo pohyb pouze nenáročný, spíše odpočinkový. V tom případě uváděli zejména chůzi, jízdu na kole, plavání, bruslení. Pouze 13 účastníků má nejraději pohyb, u kterého si dá pořádně do těla. Nejčastěji uváděnou aktivitou byl běh, plavání, vysokohorská turistika, organizované lekce atd.

Celkem 27 účastníků uvedlo, že cvičí občas, 17 účastníků cvičí pravidelně, málo kdy pouze 7 a nikdy 4 účastníci.

Další otázka zjišťovala vnímání nabídky sportovních, pohybových a volnočasových aktivit v Olomouci nebo v obci účastníka konference. Kladných odpovědí bylo 48, pouze 3 záporné. Při negativních odpovědích účastníci uváděli, že nabídka aktivit není dostatečně dostupná časově a finančně, chybí venkovní aktivity, skupinové sporty a aktivity, venkovní posilovna pro dospělé i seniory, dále by uvítali větší vybavenost dětských hřišť herními prvky pro starší děti. Z těchto odpovědí není možné zjistit, zda se negativní odpověď vztahuje i na aktivity v Olomouci či jiné místo v rámci republiky, protože účastníci konference byli z celé republiky.

Prezentace z konference

Fotografie:

| Poslední úprava: 28. října 2019 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu