Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volební víkend: Olomoučané si zvolí na čtyři roky nové zastupitelstvo « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Volební víkend: Olomoučané si zvolí na čtyři roky nové zastupitelstvo

Volební víkend: Olomoučané si zvolí na čtyři roky nové zastupitelstvo

Volební víkend: Olomoučané si zvolí na čtyři roky nové zastupitelstvo

5. října 2018 (pá)

Volby do Zastupitelstva města Olomouce se konají v pátek a sobotu 5. a 6. října. Celé město tvoří jediný volební obvod a volí se 45 zastupitelů. Počet volebních okrsků – tedy míst, kde lze hlasovat – je 95.

Volby se konají v pátek od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pokud chcete v Olomouci vyhledat svůj volební okrsek, kde vám bude umožněno hlasování.

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městě (obci).

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pro Olomouc platí maximální počet 45.
  3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Volební výsledky lze nejlépe zjistit na adrese volby.cz

Kompletní informace k volbám v Olomouci

| Poslední úprava: 5. října 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu