Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Volby

Sociální sítě

Volby

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2016

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2016

25. dubna 2016 (po)

V roce 2016 uplyne funkční období senátorům zvoleným v roce 2010 (16. 10. 2010) a funkční období členům zastupitelstev krajů zvoleným v roce 2012 (13. 10. 2012). Termín voleb vyhlásil prezident republiky na 7.- 8. 10. 2016.

UPOZORNĚNÍ na změnu ve volebních okrscích v Olomouci
Na základě stanovení primátora ze dne 12.1.2016 došlo na území statutárního města Olomouce ke změně v počtu volebních okrsků na celkový počet 95. Vzniklo 6 nových volebních okrsků, které svým číselným označením navazují na stávající počet.

Pro voliče tato změna nepřinese komplikace s hledáním volební místnosti, protože volební místnosti nových volebních okrsků jsou umístěny ve stávajících budovách.
Po rozdělení počty voličů v těchto volebních okrscích splňují požadavky zákona a respektují také rozvoj zástavby v území.

VOLBY DO SENÁTU – volební obvod č. 61

  • Obce senátního volebního obvodu č. 61 (zobrazit/skrýt)
  • Informace pro kandidáty a zmocněnce

Webové stránky:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Webové stránky:

Okrskové volební komise

A) pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí

Dle zákona č. 130/2000 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 95 okrskových volebních komisí ve městě Olomouci a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb – tj do 7. 9. 2016.
Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle cit. zákona i úkoly pro tyto další volby.

Seznam delegovaných členů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo,
  • místo, kde je delegovaný člen, popřípadě náhradník, přihlášen k trvalému pobytu,
  • podpis zmocněnce volební strany.

Dále je vhodné, aby obsahoval i údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni a telefonický kontakt. V případě, že se delegovaný člen nezdržuje v místě trvalého bydliště je třeba uvést i kontaktní adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na první zasedání okrskových volebních komisí.

B) k 1. zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 15. 9. 2016 v budově Regionálního centra Olomouc, kongresovém sálu Pegasus, Jeremenkova 40B, Olomouc takto:

  • pro okrskové volební komise č. 1 - 32 v 8:00 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 33 - 64 v 9:30 hod.
  • pro okrskové volební komise č. 65 - 95 v 11:00 hod.

Písemnou pozvánku obdrží navrhovaní členové poštou.

Téhož dne a na tomtéž místě se v době od 13:00 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

Kontaktní údaje na Magistrát města Olomouce:

Všeobecné informace k volbám:

Registrační úřad

Okrskové volební komise

Seznamy voličů, voličské průkazy

| Poslední úprava: 25. dubna 2016 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu