Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Strategický plán rozvoje města a mikroregionu « Územní plán města a strategie rozvoje « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Územní plán města a strategie rozvoje » Strategický plán rozvoje města a mikroregionu

Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko

Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko

9. března 2016 (st)

Město Olomouc vytvořilo a pravidelně aktualizuje Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko již od roku 2000. Od této doby proběhly dvě zásadnější aktualizace v letech 2005 a 2007. Implementace strategického plánu a plnění jednotlivých definovaných cílů je průběžně monitorováno a pravidelně předkládáno radě i zastupitelstvu města.

Díky procesu tvorby strategického plánu disponuje město dokumentem, který obsahuje ucelený přehled o klíčových rozvojových oblastech, včetně konkretizovaných cílů a postupů k jejich realizaci. Výsledný strategický plán slouží jako účinný nástroj pro podporu rozvojových záměrů města s návazností některých cílů do území sousedních obcí.

Na procesu tvorby a jednotlivých aktualizacích strategického plánu se na principu partnerství podílejí nejrůznější subjekty působící ve městě a okolním mikroregionu, zejména starostové obcí, zástupci vybraných odborů magistrátu, zástupci univerzity, MVŠO, krajského úřadu, hospodářské komory, Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy, úřadu práce, regionální kanceláře agentury CzechInvest, a také zástupci podnikatelů. Celý proces je zastřešován oddělením hospodářského rozvoje odboru koncepce a rozvoje, řízen rozšířenou Komisí hospodářského rozvoje, a to za odborné spolupráce s konzultantskou společností Berman Group. Jedním z výchozích zdrojů využívaných při procesu tvorby a aktualizacích strategického plánu je pravidelně prováděný Průzkum podnikatelského prostředí na Olomoucku.

Aktuální verze Strategického plánu

Strategický plán v roce 2000 a aktualizace v roce 2005

Mikroregion Olomoucko

| Poslední úprava: 9. března 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu